PL EN


2015 | 7 |
Article title

Belgia – jeden kraj – dwa systemy szkolnictwa : wpływ konfliktu językowego na politykę oświatową

Content
Title variants
EN
Belgium: one country – two educational systems; language conflict and educational policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano system oświatowy w Belgii z uwzględnieniem struktury poszczególnych szczebli szkolnictwa. Przedstawiono głównie sytuację szkolnictwa wyższego, wydobywając specyfikę odrębnych systemów kształcenia w dwóch strefach językowych - francuskiej i niderlandzkiej. Naświetlono też rys historyczny wpływu konfliktu językowego na politykę oświatową w Belgii. Najwięcej miejsca poświęcono systemowi kształcenia bibliotekarzy w tym kraju, prezentując główne ośrodki we wspólnocie francuskiej, które przygotowują studentów do zawodu bibliotekarza-dokumentalisty.
EN
The aim of this article is to explain the educational system in Belgium, taking into account the structure of the different levels of education. It presents mainly the situation of higher education, revealing specifics of the two systems of education in the two language zones – the Dutch and the French zone, focusing more on the latter. The article also highlights the historical impact of the language conflict in Belgium on its educational policy. Most attention is paid to the Belgian system of librarian training. The article presents the main centers in the French community which prepare students for the profession of a librarian-documentalist.
Year
Issue
7
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Romańska. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • Bibliotekarstwo belgijskie - między tradycją a nowoczesnością [online], 2013 [dostęp: 2015-01-13]. Dostępny w World Wide Web: http://pbw.gda.pl./bibliotekarstwo belgijskie.
  • Dziewulak D., Systemy oświatowe UE, Warszawa 1997.
  • Haute École Paul-Henri Spaak [online], 2013 [dostęp : 2015-01-13]. Dostępny w World Wide Web: http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89cole_Paul-Henri_Spaak.
  • Kosętka H., Rogoż M., Biblioteki Belgii oraz system kształcenia ich pracowników, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, 2008, nr 6, s. 222- 226.
  • Łaptos J., Belgia, Warszawa 2005.
  • Mosakowski R., Szkolnictwo wyższe w Belgii, „Forum Akademickie”, [online], 2001, nr 5 [dostęp : 2015-01-26]. Dostępny w World Wide Web: http://forumakad.pl/archiwum/2001/05/artykuly/16-studia_za_granica.htm.
  • Orzechowski M., Belgijska melancholia: Belgia dla nieprzekonanych, Warszawa 2011.
  • Oświata w Belgii [online], 2014 [ dostęp : 2015-01-26]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oświata w Belgii.
  • Struktura systemu oświatowego w Belgii [online], 2015 [dostęp : 2015-01-26]. Dostępny w World Wide Web: http://sciaga.pl./tekst/30586-31-struktura system
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4929a933-1418-4c4a-b13c-6463165d95fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.