Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 25-37

Article title

O turystyce zrównoważonej oraz procesie jej planowania

Content

Title variants

EN
About sustaina ble tourism and the process of its planning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Turystyka zrównoważona to pożądany stan, jaki zjawisko turystyki powinno prezentować na obszarze chronionym. Stan ten posiada postać kompromisu między różnymi grupami interesu prezentowanymi przez mieszkańców obszaru, społeczeństwo, turystów i przedsiębiorców turystycznych. Posiadają one często odmienne punkty widzenia co do sposobu, w jaki na obszarze chronionym powinna rozwijać się turystyka. Pogodzić ich interesy i określić kształt oraz charakter turystyki można jedynie w drodze planowania. W artykule omówiono jak wygląda procedura takiego planowania.
EN
Sustainable tourism is interpreted as a desirable state which tourism in protected area should present. The state has the form of a compromise among various stakeholders which are presented by area inhabitants, the general public, tourists and tourism business. Each group has its own particular interest in how tourism has to develop in the protected area. In order to reconcile them and determine the form and character of the tourism a planning process is needed. Such process has been described in the paper.

Year

Issue

Pages

25-37

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

 • Bartczak A. et al., Wartości nierynkowych korzyści lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, Polforex, Warszawa 2012.
 • Czaja S. et al., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Eagles P.F.J., McCool S.F., Haynes C.D., Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management, IUCN, Gland 2002.
 • Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • IUCN, United Nations List of Protected Areas, Switzerland and Cambridge, Gland 1998.
 • Jamal T., Stronza A., Collaboration theory and tourism practice in protected areas: stakeholders, structuring and sustainability, „Journal of Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17, No. 2.
 • Landorf Ch., Managing for sustainable tourism: a review of six cultural Word Heritage Sites, „Journal of Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17, No. 1.
 • Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, red. J. Partyka, Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2002.
 • World Tourism Organization, Agenda 21 for travel and tourism: towards environmentally sustainable tourism, „Journal of Sustainable Tourism” 2009, Vol. 17.
 • World Tourism Organization, Guide for Local Authorities on Sustainable Tourism Development, Madrid 2009.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
 • Zaręba D., Ekoturystyka: wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
 • Żylicz T., Badanie lasów jako dobra publicznego, [w:] A. Bartczak et al., Wartości nierynkowych korzyści lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, Polforex, Warszawa 2012.
 • Żylicz T., Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego, Wyd. UW, Warszawa 1990.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-492abce0-7cdd-4c6c-998a-b59aad939c35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.