PL EN


2016 | 5 | 60-100
Article title

Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono część teoretyczną dotyczącą podróży kulinarnych. Na początku ukazano turystykę kulinarną w świetle literatury naukowej. W tabeli zestawiono przegląd definicji turystyki kulinarnej. Zaprezentowano także definicję tego pojęcia własnego autorstwa. Następnie zestawiono w tabeli formy (produkty) turystyki kulinarnej i podano ich przykłady w Polsce. Opisano wybrane klasyfikacje turystów kulinarnych. W drugiej części pracy opracowano wyniki badań własnych. Następnie omówiono analizę wyników badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankiety na grupie 600 respondentów. W podsumowaniu ukazano wnioski wynikające z badań.
Year
Issue
5
Pages
60-100
Physical description
Dates
online
2016-09-01
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
 • Balińska A., Sieczko A, Zawadka J., 2013, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 173-190
 • Czarniecka-Skubina E., Kozak J., 2010, Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych” w Warszawie, Turystyka i Rekreacja z. 5 (1), Warszawa s. 55-74
 • Dominik P., 2009, Szanse rozwoju turystyki kulinarnej w dobie postępującej dyfuzji przestrzennej składników żywności i potraw, ,,Turystyka i Rekreacja” t. 5, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 111-118
 • Dominik P., 2014, Związki pomiędzy turystyką kulturową a podtrzymywaniem polskich tradycji kulinarnych, ,,Turystyka i Rekreacja” t. 11, nr 2, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 91-100
 • Gawrycki M. F., 2014, Chrystus jada cuy. Latynoamerykańska sztuka kulinarna nie od kuchni, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Hall C.M., Mitchell R., 2000, We are what we eat: food, tourism and globalization, ,,Tourism Culture and Comunication” t. 2 (1), s. 29-37
 • Ignatov E., 2003, The Canadian Culinary Tourists: how well we do know them?, University of Waterloo, Waterloo
 • Iwan B., 2013, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Makała H. (red.), Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 217-242
 • Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, ,,Turyzm” nr 15/1-2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 163-186
 • Kowalczyk A., 2008a, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, ,,Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza” w Warszawie, t. 7, Warszawa, s. 22-30
 • Kowalczyk A., 2008b, Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Geografia Turyzmu t. 1, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 9-57
 • Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, ,,Turystyka i Rekreacja” t. 7, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 13-26
 • Long L.M., 1998, Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherrness, ,,Southern Folklore” t. 55, nr 3, s. 181-204
 • Long L.M., 2004, Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington
 • Majewski J., 2007, Turystyka kulinarna, ,,Agro Smak” nr 8 lipiec/sierpień 2007, s. 16-18
 • Majewski J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, ,,Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza” w Warszawie, t. 7, Warszawa, s. 127-132
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy, Wyd. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska ,,Milenium” w Gnieźnie, Gniezno
 • Milewska M, Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Niemczyk A., 2008, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, ,,Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza” w Warszawie t.7, Warszawa, s. 198-208
 • Orłowski D., Woźniczko M.,2012, Imprezy gastronomiczne jako element kształtujący rynek turystyki kulinarnej w Małopolsce, [w:] Jalinik M., Ziółkowski R., (red.), Rynek usług turystycznych, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok, s. 276-302
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2014, Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, [w:] Klein-Wrońska S. (red.) Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, ,,Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” nr 14, Wyd. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w Toruniu, Wdzydze Kiszewskie, s. 13-45
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015a, Polish cuisine and its importance in culinary tourism, [w:] Puchnarewicz E. (red.), Tourism in Poland, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s.117-129
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015b, Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, [w:] Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, ,,Studia KPZK PAN”, t. CLXIII, Warszawa, s. 121-142
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015c, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania naukowe nad fenomenem zjawiska (materiały niepublikowane)
 • Sala J., 2016, Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski, ,,Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 3 (35), Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 209-222
 • Shenoy S. 2005, Food tourism and the culinary tourist. A thesis presented to the graduate School of Clemson University in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree Doctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism Management, Clemson
 • Sieczko A., 2009, Turystyka kulinarna a smak regionu, [w:] Witek J., Marszałek E. (red.), Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, Handel Wewnętrzny-numer specjalny, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Warszawa, s. 325-332
 • Sitnicki J., 2007, Turystyka kulinarna - czy zawita do Polski, ,,Rynek Turystyczny” nr 3, s. 26-27
 • Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, ,,Turystyka i Hotelarstwo” nr 11, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, s. 103-128
 • Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, ,,Turyzm” nr 23/2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 65-74
 • Tomaszewska-Bolałek M., 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w]: Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191-200
 • Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w]: Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 55-63
 • Wolf E., 2002, Culinary tourism: a tasty economic proposition, International Culinary Tourism Association, Portland
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Wysokińska B, 2014, Elementy historyczne w tworzeniu i rozwoju szlaków kulinarnych Mazowsza, [w:] Dominik P. (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa, s. 51-71
 • Zelinsky W., 1985, The roving palate: North America's ethnic restaurant cuisines, ,,Geoforum” t. 16, nr 1, s. 51-72
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4930e17c-27b8-4eed-b24f-55df2ea1f91a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.