PL EN


2014 | 2 | 76-88
Article title

Doświadczenie turystyczne w mieście ponowoczesnym – perspektywa turystyki miejskiej i polskiej prozy najnowszej

Authors
Content
Title variants
EN
Tourist experience in the postmodern city – perspective of urban tourism and latest Polish prose
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The type and speed of changes that are taking place in today’s world as well as the architecture of the changing social relations and the mode of participating in space directly affect the nature of cities. The article is an attempt of showing the impact of changes in the modern city on urban tourism and connecting them with the image of the tourist identity of literary heroes in the latest Polish prose. The paper is based on findings from the fields of tourism anthropology, urban sociology and the prose of Polish authors born in the 70s and 80s. The combination of tourism and literary perspective aims at showing the relationship between new forms of urban tourism and the experience of urban tourists that is present in the Polish prose. The diagnosis is based on the distinction between two types of spaces of global cities: hyperspace and peripheral space, as well as reflections on the category of the tourist gaze.
Contributors
author
References
 • Burszta Wojciech J., Nie tylko globalizacja. Uwagi o kulturze współczesnej, [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław 1998.
 • Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Warszawa 2007.
 • Frysztacki Krzysztof, Między przestrzenią i publicznością miejską, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. Szczepański, Warszawa 2005.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. Grzegorz Gołembski, Warszawa–Poznań 2002.
 • Kowalczyk Andrzej, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne” 2005, t. 35.
 • Madurowicz Mikołaj, Kto jest turystą w przestrzeni miasta?, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008.
 • Melosik Zbyszko, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] Być Europejczykiem, red. A.W. Mikołajczak, Gniezno 2002.
 • Michałowski Lesław, O związkach mieszkania ze stylem życia, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. Szczepański, Warszawa 2005.
 • Misiak Władysław, Nowe procesy i zjawiska po przełomie 1989 roku w miastach polskich, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. Szczepański, Warszawa 2005.
 • Nycz Ryszard, O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia, [w:] R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.
 • Olszewski M., Do Amsterdamu, Kraków 2003.
 • Pawlicz Adam, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Warszawa 2008.
 • Rewers Ewa, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
 • Sommer Manfred, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, tłum. J. Merecki, Warszawa 2003.
 • Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987.
 • Turystyka miejska. Zbiór rozpraw, red. Andrzej Matczak, Bydgoszcz 2008.
 • Urry John, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007.
 • Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49340114-bffd-4a57-a753-77a1dbeba712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.