PL EN


2015 | 5(36) | 191-204
Article title

O fundamentalnej roli interpretacji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On fundamental meaning of interpretation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at the field of hesitant self-definitions reflecting ambiguities of scientific thinking in a rapidly changing (late) modern world. It concentrates on matters belonging to the domain of political science, bringing to light a fundamental question – how should we understand a current crisis of legitimacy undermining the canons of scientific knowledge, plunged in contradictions, stretched between two opposite poles of technical efficiency and communicative rationality. It advances the conception of a radical revision aimed at counterbalancing the influence of a positivist tradition, celebrating the idea of empirical knowledge, following the demands of a “scientific” method. In expectation to open a new and promising perspective it puts forward a conception of experience concentrating on language (language is looked upon as a spehere of primary and most important experience). In this effort the article brings to focus the questions of understanding and interpretation, putting to the fornt line the notion of heremenutics and considering possible advantages resulting from establishing links between cultural anthropology and political science.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Abel G., Interpretacjonistyczna filozofia nauki, [w:] tenże, Świat jako znak i interpretacja, przeł. W. Małecki, Warszawa 2014.
 • Burszta W., Preteksty, Gdańsk 2015.
 • Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozfii anlitycznej, Wrocław 2014, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3521.
 • Dybel P., Oblicza hermeneutyki, Kraków 2012, Horyzonty Nowoczesności, 95.
 • Gadamer H.‑G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, Biblioteka Współczesnych Filozofów.
 • Geertz C., Jak dziś myślimy. Ku etnografii myśli współczesnej, [w:] tenże, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005, Cultura.
 • Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa 2003.
 • Kundera M., Sztuka powieści. Esej, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2015, Don Kichot i Sancho Pansa.
 • Lyotard J.‑F., Depesza w sprawie pomieszania racji, [w:] tenże, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982‑1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.
 • Lyotard J.‑F., Fenomenologia, przeł. J. Migasiński, Warszawa 2000.
 • Lyotard J.‑F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.
 • MacIntyre A., Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, genealogia i tradycja, przeł. M. Filipczuk, red. nauk. J. Zdybel, Warszawa 2009, Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady Akademickie.
 • Przyłebski A., Gadamer, Warszawa 2006, Myśli i Ludzie.
 • Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, wybór i przeł. A. Grobler, Warszawa 2013, Biblioteka Współczesnych Filozofów.
 • Rorty R., Pragmatyzm a romantyzm, [w:] tenże, Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. B. Baran, Warszawa 2009, Nowy Sympozjon.
 • Szulakiewicz M., Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2004.
 • Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2008, Biblioteka Klasyków Filozofii.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-493e8577-d2d8-48bd-987c-92b3d5b87017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.