PL EN


2016 | 5 | 131-144
Article title

Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w Korei Południowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowana ostatnio promocja kultury koreańskiej, a w konsekwencji i kulinariów dzięki m.in. filmom i dramom powoduje wzrost zainteresowania tą częścią świata, tym bardziej, że turystyka kulinarna, jest jednym z najmodniejszych obecnie trendów w turystyce. Kuchnia koreańska, podobnie jak w przypadku każdego innego regionu na świecie, jest związana z warunkami geograficznymi. Różnorodny klimat oraz długa i burzliwa historia sprawiły, że koreańskie potrawy różnią się od siebie, zależnie od regionu. Kuchnia koreańska uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. W celu pozyskania informacji dotyczących postrzegania koreańskiej kuchni przez turystów przeprowadzono badania ankietowe. Grono respondentów stanowiło 160 turystów zagranicznych przebywających w Porto (w Portugalii), w tym 82 kobiety (51%) i 78 mężczyzn (49%). Zakres kwestionariusza ankiety, poza pytaniami składającymi się na charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów, obejmował kwestie znajomości kuchni koreańskiej: dań i składników, walorów smakowych, oceny stopnia opanowania wiedzy na temat kulinariów itp. Wyniki ankiety pokazały, że koreańska kuchnia nie została jeszcze dobrze rozpoznana przez turystów, zaledwie około 13% osób potrafiło wymienić choć jedną potrawę kuchni koreańskiej. Posiada ona potencjał rozwoju jako kuchnia etniczna i magnes dla turystów kulinarnych, zwłaszcza, że jest intensywnie promowana.
Year
Issue
5
Pages
131-144
Physical description
Dates
online
2016-09-01
Contributors
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
author
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Burdelski M., 2013, Stosunki Polski z obydwoma państwami koreańskimi – wczoraj – dziś – jutro, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Państwo–Społeczeństwo–Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 273-295
 • Charzyński P., Świtoniak M., Burneika D., Skorupskas R. 2015, Food tour in South-Eastern Turkey – in the search of culinary heritage. [w:] S. Sahin i P. Charzyński (red.) The cultural heritage and its sustainability in Europe. Pegem Akademi, Ankara, s. 51-68
 • Henderson J. C., Si Yun O., Poon P., Biwei X., 2012, Hawker centres as tourist attractions: the case of Singapore, „International Journal of Hospitality Management” 31, s. 849-855
 • Hong J.H., Yoon E.K., Chung S.J., Chung L., Cha S.M., O’Mahony M., Vickers Z., Kim K.O. 2011, Sensory characteristics and cross-cultural consumer acceptability of Bulgogi (Korean traditional barbecued beef). “Journal of Food Sciences” 76, s. 306–313
 • Iwicka R., 2013, Elementy koncepcji obangsaek w kuchni koreańskiej, „Fragile”, nr 1(19), s. 101-104
 • Joo N.M., Kennon L.R., Sim Y.J., Lee K.A., Jeong H.S., Park S.J., Chun H.J., 2001. The perception and preference of Americans residing in Korea for Korean traditional food. “Korean Journal of ome Economics”, nr 39, s. 15-23
 • Kim Y. G., Suh B. W., Eves A, 2010, The relationships between food-related personality traits, satisfaction, and loyalty among visitors attending food events and festivals, “International Journal of Hospitality Management”, nr 29, s. 216-226
 • Kowalczyk A., 2005, Turystyka Kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, nr 15, z. 1-2, s. 163-186
 • Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesności, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-57
 • Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, s. 6-31
 • Korean Spirit & Culture Promotion Project, 2008, Taste of Korea: Korean Cuisine Full of Wisdom and Nature, Republic of Korea
 • Lee J.Y., Kim K.J., Park J.H., Kim H.R., 2010, Preference and perception of Korean foods of foreign consumers by nationality. “Korean Journal of Food Culture” 25, s. 9-16
 • Long L. 1998, Culinary Tourism. A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness, [w:] L. Long (red.), Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington, s. 20-50
 • Matusiak A., 2009, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulinarnej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 4-19
 • Nam Y.-D., Chang H.-W., Kim K.-H., Roh S. W., Bae J.-W., 2009, Metatranscriptome analysis of lactic acid bacteria during kimchi fermentation with genome-probing microarrays, “International Journal of Food Microbiology”, nr 130(2), s. 140
 • Park K.-Y., Jeong J.-K., Lee Y.-E., Daily J. W. 2014, Health Benefits of Kimchi (Korean Fermented Vegetables) as a Probiotic Food, “Journal of medicinal food”, nr 17(1), s. 6-20
 • Privitera D., Nesci F. S., 2015, Globalization vs. local. The role of street food in the urban food system, “Procedia Economics and Finance”, nr 22, s. 716-722
 • Raymond J. Kimchi, One of World's Five Healthiest Foods, “The Seoul Times” 26/05/2016, s. 1-5
 • Smith S, Xiao H., 2008, Culinary tourism supply chains: a preliminary examination, “Journal of Travel Research”, nr 46(3), s. 289–299.
 • Swain M. R., Anandharaj M., Ray R. Ch., Rani R. P. 2014, Fermented Fruits and Vegetables of Asia: A Potential Source of Probiotics, “Biotechnology Research International”, DOI: 10.1155/2014/250424
 • Tomaszewska-Bolałek M., 2015, Tradycje kulinarne Korei, Wyd. Hanami, Warszawa
 • Žuromskaite B., 2009, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 21-32
 • http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto [30.09.2016]
 • http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/turystyka-kulinarna/ [13.09.2015]
 • http://naturalbornvagabond.com/przewodnik-po-seulu/ [27.05.2016]
 • http://www.podroze.pl/aktualnosci/turystyka-kulinarna-nowy-trend-na-urlopowej-mapie-/4155/ [13.09.2015]
 • http://podroze.onet.pl/kulinaria/korea-poludniowa-seul-miasto-z-marzen/tv22f [13.09.2015]
 • http://seoulistic.com/travel-to-korea/complete-guide-korean-street-food-pictures/ [26.05.2016]
 • http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kimjang-making-and-sharing-kimchi-in-the-republic-of-korea-00881 [27.05.2016]
 • http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists?RL=01063 [27.05.2016]
 • http://wkorei.blogspot.com/2014/09/co-warto-zobaczyc-w-korei.html [13.09.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49418f61-9257-485c-b733-a53cedb8292b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.