PL EN


2017 | 17 | 44 | 1187-1201
Article title

Social Perceptions and Attitudes Towards Climate Change in Poland and in Turkey

Authors
Content
Title variants
PL
Postrzeganie zmian klimatycznych i nastawienie społeczne wobec nich w Polsce oraz w Turcji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Climate change is perceived as a threat to future human well-being and a challenge to sustainable development of local communities and economies world-wide. While some countries and regions are expected to experience slight gains from the climatic changes the other are exposed to major losses. Ever more frequent natural disasters come as warning symptoms of the changes. However, for the sake of effective and efficient adaptation in various world regions answers to the following questions are important: do people notice this changes, do they experience their negative effects, are they satisfied with the climate change mitigation and adaptation actions taken by the governments, are they willing to participate to contribute to these actions. The perceptions and attitudes towards these issues are important factors in effective and efficient implementation of climate policies. In order to contribute to this important goal a research was designed to elicit people’s perceptions of and attitudes towards climate change as well as related mitigation and adaptation policies in Poland and in Turkey. These two countries were chosen to cover the variety of climate conditions. The aim of the paper is to present and analyse the outcomes collected from the conducted national Internet surveys (N=156) on perceptions of climate change as well as social expectations regarding climate change solutions in both countries. Analysis of the survey results help to understand the problems and social needs related to climate change. The results were confronted with the state-of-the-art scientific literature as well as strategic policy documents and their evaluations’ reports to discuss the policy relevance of the findings and conclusions.
PL
Zmiany klimatu są postrzegane jako zagrożenie dla przyszłego dobrobytu człowieka i wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności i gospodarek na całym świecie. Oczekuje się, że niektóre kraje i regiony odczują nieznaczne zyski ze zmian klimatycznych, podczas gdy inne są narażone na poważne straty. Coraz częstsze klęski żywiołowe są objawami ostrzegawczymi tych zmian. Jednak ze względu na efektywną i skuteczną adaptację do zmian klimatu w różnych regionach świata ważne są odpowiedzi na następujące pytania: Czy ludzie zauważają te zmiany? Czy odczuwają ich negatywne skutki? Czy są zadowoleni z działań łagodzących zmiany klimatyczne i działań adaptacyjnych podjętych przez rządy? Czy są chętni do udziału w tych działaniach? Postrzeganie i stosunek do tych kwestii są ważnymi czynnikami skutecznej i efektywnej realizacji polityki klimatycznej. Aby przyczynić się do realizacji tego ważnego celu, opracowano badania mające na celu poznanie percepcji i postaw ludzi wobec zmian klimatu oraz wobec polityk mających na celu łagodzenie skutków i adaptację do zmian klimatu w Polsce i Turcji. Te dwa kraje zostały wybrane ze względu na różnorodność warunków klimatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie i przeanalizowanie wyników przeprowadzonych ankiet internetowych w obu państwach (N = 156) na temat postrzegania zmian klimatycznych, a także oczekiwań społecznych dotyczących rozwiązań w zakresie łagodzenia zmian klimatu lub/i adaptacji do nich w obu krajach. Analiza wyników badań pomaga zrozumieć problemy i potrzeby społeczne związane ze zmianami klimatu. Rezultaty zostały skonfrontowane z najnowszą literaturą naukową, a także strategicznymi dokumentami politycznymi i raportami z ich ocen, aby omówić znaczenie tych wyników i wniosków dla polityki.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1187-1201
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
 • AGH University of Science and Technology, Poland
author
 • Hacettepe University, Turkey
redactor
References
 • Bayer, J.; Dubel, A.; Sendzimir, J.; Laschewski, L. (2012). Impact analysis of climate change on drought/flood risk, and relevant non-climate policies and their implementation, and consequences for agriculture and ecosystems. Deliverable D4.2 of the Responses project, IIASA, Laxenburg.
 • Dobbie, M.; Brown, R. (2013). Transition to a water-cycle city: sociodemographic influences on Australian urban water practitioners' risk perceptions towards alternative water systems. Urban Water Journal 11(6): 444-460.
 • IPCC (2014). Climate Change: Implıcations for the Energy Sector. The 5th Assessment Report. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press.
 • Polish Ministry of Environment (2013). SPA 2020: Strategic Plan for Adaptation to Climate Change for Vulnerable Sectors and Areas until 2020, with the perspective to 2030. Warsaw, Poland.
 • Paklina, N. (2003). Flood Insurance. OECD.
 • Schaeffer, R.; Szklo, A.S.; de Lucena, A.S.P.; Borba, B.S.M.C.; Nogueira, L.P.P.; Fleming, F.P.; Troccoli, A.; Harrison, M.; Boulahya, M.S. (2012). Energy sector vulnerability to climate change: A review. Energy, 38(1): 1–12.
 • Sen, O. L.; Gokturk, O. M.; Bozkurt, D. (2015). Changing climate: a great challenge for Turkey. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 2015 Special Issue 21: 97-103.
 • Turkish Ministry of Environment and Urbanisation (2010). Republic of Turkey Climate Change Strategy 2010-2020. Ankara, Turkey: Turkish Ministry of Environment and Urbanisation.
 • UNDP (2013). Climate change in Turkey. Yearly evaluation report. Ankara, Turkey: Turkish Ministry of Environment and Urbanisation.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4944c573-d727-40ee-ad5e-23140c4ddecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.