PL EN


2016 | 13 | 391-403
Article title

[report] The IQ Project – two years of academic tutoring at the Faculty of Languages, University of Gdańsk

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
13
Pages
391-403
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Bombała, Bronisław (2011). “Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś”. Prakseologia (Przywództwo W Perspektywie Teoretycznej i Empirycznej) 151: 11-33.
  • Karpińska-Musiał, Beata Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (2014). “At students’ service – tutoring and coaching as innovative methods of academic education in Poland”. EDULEARN 14 conference elec-tronic proceedings. Available also at <http://www.projektiq.ug. edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/At-students-service-BKMu sia%C5%82-ADFoltyn.pdf>.
  • Karpińska-Musiał, Beata (2014). “Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń-Mistrz w obliczu masyfikacji kształcenia wyższego: Próba wplecenia koncepcji w kontekst wewnętrznego sys-tem zapewniania jakości kształcenia jako jednego z kryteriów akre-dytacji uczelni wyższych”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 4/2012 (pu-blished in 2014): 55-70.
  • Karpińska-Musiał, Beata (2015a). “Tutoring akademicki jako metoda kształcenia projakościowego w ramach masowego uniwersytetu w Polsce: edukacyjne wykluczenie czy racjonalny kompromis?”. In: Alicja Komorowska-Zielony, Tomasz Szkudlarek (eds.). Różnice, edukacja, inkluzja (Ars Educandi Monografie 5). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 135-143.
  • Karpińska-Musiał, Beata (2015b). “Tutoring na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego – w trosce o jakość w ilości”. In: Marcin Szala, Bartosz Fingas, Piotr Czekierda (eds.). Tutoring: Teoria, prak-tyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer, 244-254.
  • Karpińska-Musiał, Beata (2016a). “Czy tutoring jest skazany na elitarność? Szanse i rozczarowania w kontekście kształcenia systemowego w polskiej akademii”. In: Beata Karpińska-Musiał (ed.). W trosce o jakość w ilości: Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdań-skim. Kraków: LIBRON, 207-228.
  • Karpińska-Musiał, Beata (2016b). Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie: Ideologia, instytucja, dydaktyka, tutor. Kraków: LIBRON.
  • Karpińska-Musiał, Beata (ed.) (2016a). Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu. Tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim. Kraków: LIBRON.
  • Karpińska-Musiał, Beata (ed.) (2016b). W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim. Kraków: LIBRON.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49454be6-a198-4696-9973-c6ebdf6fc535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.