PL EN


2019 | 544 | 251-166
Article title

System Demand Side Management w zarządzaniu kosztami

Content
Title variants
EN
Demand Side Management in cost management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podejmuje w tym artykule problem dotyczący możliwości informatycznego wspomagania zarządzania stroną popytową (Demand Side Management – DSM) na określony produkt na przykładzie sektora energii elektrycznej. Celem artykułu jest przedstawienie związku pomiędzy koncepcją zarządzania stroną popytową na określony wyrób bądź usługę a wpływaniem na efektywność wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, co ma ścisły związek z zarządzaniem kosztami. W pierwszej części artykułu została przedstawiona istota zarządzania kosztami. W kolejnej części zaprezentowano zakres systemu zarządzania stroną popytową na przykładzie sektora energii elektrycznej. W trzeciej części artykułu zaprezentowano możliwości wykorzystania narzędzi z obszaru DSM w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu kosztami.
EN
In the article the author tries to scrutinize the problem regarding Demand Side Management in energy industry. The aim of the article is to prove that demand side management can support the cost management and as a consequence the effectiveness of the company. In the first part of the article cost management practices were presented. Then, there was presented the essence of Demand Side Management, in particular in energy industry. After that it was shown how Demand Side Management can support the increase of the utilization of company’s capacity and, as a consequence, the increase of effectiveness. DSM’s aim is to shift the demand on a product in time which can translate into the reduction of capacity required to meet the whole demand. As a consequence capacity utilization ratio rises as well as fixed costs related to capacity are reduced. In the last part of the article there were presented the possibilities of usage of DSM in other sectors in particular in SmartCity solutions.
References
  • Behrangrad M., 2015, A review of demand – side management business models in the electricity market, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, s. 270-283.
  • Gellings C.W., 1985, The concept of demand side management for electric utilities, Proceedings of the IEEE, 73, 10.
  • Kaplan R.S., Cooper R., 2000, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Nita B., 2008, Ewolucja rachunkowości zarządczej: od rachunku kosztów do strategicznej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 14.
  • Nowak E., 2015, Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 245.
  • Sharifi R., Fathi S.H., Vahidinasab V., 2017, A review on demand-side tools in electricity market, Renewable and Sustainable Energy Reviews , 72, s. 565-572.
  • Tuan L.A., Bhattacharya K., 2003, Competitive framework for procurement of interruptible load services, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, May.
  • Warren P., 2014, A review of demand-side management policy in the UK, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, s. 941-951.
  • Wierzbiński M., 2017, Zarządzanie kosztami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 480.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-494a9191-0c4e-4c8b-8ce2-78b91872e0d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.