PL EN


2013 | 4 | 1 | 191-197
Article title

Jakość procesu w ujęciu realiów gospodarki rynkowej

Authors
Content
Title variants
EN
A process quality in the aspect of market economy reality
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono pojęcie jakości w ujęciu wybranych działów filozofii oraz teorii zarządzania. Wskazano uwarunkowania funkcjonowania systemu kształcenia w warunkach tzw. podwójnego otoczenia systemowego. Zaprezentowano pojęcie jakości procesu kształcenia w ujęciu wybranych realiów gospodarki rynkowej.
EN
A defined notion of quality according to selected field of philosophy and management theory has been presented. Some conditions of system operate in the dual system’s environment has been presented as well. An education quality in the aspect of market economy reality has been described
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
191-197
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
 • Durlik I. (1995), Inżynieria zarządzania, Warszawa.
 • Furmanek W. (2006), Dobra szkoła rozwinięta cywilizacyjnie [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, red. W. Walat, Rzeszów.
 • Gajda J., Cichoń S. (2010), Jakość jako jedna z kategorii usługi edukacyjnej w szkole wyższej [w:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. R. Reclik, A. Zduniak, Poznań.
 • Hamrol A., Mantura W. (2006), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa.
 • Kamyk T. (2004), Dbaj o pracowników, więcej zarobisz [w:] Brief do sukcesu
 • Kęsy M. (2011), Kultura organizacyjna a efektywność funkcjonowania organizacji społecznie odpowiedzialnych, „Edukacja – Technika – Informatyka”, rocz. nauk. nr 2, cz. 1, Rzeszów.
 • Okoń W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa.
 • Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, Warszawa.
 • Próchnicka M. (2013), Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (www.ekspercibolonscy.org.pl)
 • Sałaciński T. (2009), Statystyczne sterowanie procesami produkcji, AW Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Stoner J., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4952da0d-f4f3-4c4d-9edb-74549bc26789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.