PL EN


2011 | 88 | 83-94
Article title

Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Authors
Title variants
EN
Essence and Measuring Intellectual Capital of Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O przewadze konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw decydują zasoby je wyróżniające, unikatowe i trudne do kopiowania przez konkurencję. Aktywem tym jest kapitał intelektualny będący rezultatem umiejętnego wykorzystywania wszystkich posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów materialnych i niematerialnych. Z uwagi na jego kluczową rolę priorytetowym zadaniem staje się jego identyfikacja i pomiar. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki kapitału intelektualnego oraz omówienie jakościowych i ilościowych metod jego pomiaru, możliwych do implementacji w polskich przedsiębiorstwach dla poprawy efektywności zarządzania zasobami niematerialnymi.
EN
The intellectual capital is the basis of competitiveness of present enterprises. He is resource unique and difficult to copying by competition. Identification is important in view of it and measurement of intellectual capital. The aim of this article is presentation essence of intellectual capital and methods his measurement, possible to implementation in Polish enterprises for improvement of efficiency the management the immaterial assets.
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 • 2. Craig L., Moore L., Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 • 3. Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, No 3.
 • 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • 5. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2002.
 • 6. Jasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z pespektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 8. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • 9. Patalas-Maliszewska J., Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, www.e-mentor.edu.pl. Nr 4 (36) 2010.
 • 10. Pulic A., Intellectual Capital - Does it Create or Destroy Value? "Measuring Business Excellence" nr 1(8)2004.
 • 11. Pulic A., VAIC - An Accoounting Tool for IC Management, www.measuringip. at/Papers/ham99txt.htm
 • 12. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • 13. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • 14. Walczak W., Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, www.e-mentor.edu.pl.
 • 15. www.parkiet.com
 • 16. www.sveiby.com.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49598b07-cccd-4838-8d2b-4ca66efa8fb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.