PL EN


2015 | 4(27) | 111-126
Article title

Tożsamość narodowa (europejska) a obywatelstwo Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
National (European) identity and the European Union citizenship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The European integration is opening new perspectives of social, cultural, economic and political development. The free movement of people caused extinction of the old border conflicts. The integration processes on a global scale require ideological foundation based on a certain system of values. Consequently, within the European Union, there is the collision of traditional culture, built on Christianity, Greek philosophy and Roman law. The new system of values, mainly contained in the Charter of Fundamental Rights of 2000, storms the existing concept of family, marriage, social welfare system, and finally the traditional conception of the state. The collision of two systems of values must raise some concerns and social tensions, that we should talk about. The basis for discussion is the issue of citizenship of the Member State and the citizenship of European Union in the context of national identity.
PL
Integracja europejska otwiera coraz to nowsze perspektywy rozwoju społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego. Swoboda przepływu osób spowodowała w głównej mierze wygaszenie dawnych granicznych konfliktów. Procesy integracyjne na skalę globalną wymagają podbudowy ideologicznej osadzonej na określonym systemie wartości. W konsekwencji dochodzi w ramach Unii Europejskiej do zderzenia tradycyjnej kultury, zbudowanej na chrześcijaństwie, filozofii greckiej i prawie rzymskim. Nowy system wartości, zawarty głównie w Karcie Praw Podstawowych z 2000 roku, burzy dotychczasową koncepcję m.in. rodziny, małżeństwa, systemu pomocy społecznej, a w końcu tradycyjną koncepcję państwa. Zderzenie się dwóch systemów wartości musi rodzić pewne obawy i napięcia społeczne, o których należy mówić. Podstawę rozważań stanowi kwestia obywatelstwa państwa członkowskiego i obywatelstwa Unii Europejskiej w kontekście tożsamości narodowej.
Year
Issue
Pages
111-126
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
References
 • Banaszak, A. (2014). Unia Europejska a Kościół Katolicki. Journal of Modern Science 4/23/2014, Józefów, Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2031
 • Čentéš, J. (2008). Väzba ako najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd. „Trestněprávní Revue”, 7, nr 5, s. 133–140. ISSN 1213-5313.
 • Ejankowska, E., Świrgoń-Skok, R. (2011). Tradycja romanistyczna w kulturze prawnej Europy. W: S. Sagan (red.), Państwo i prawo w dobie globalizacji. Rzeszów 2011, s. 98–108. ISBN 978-83-7338-613-6.
 • Grądzka, I. (2012). Rule of Respecting the National Identities of the Member States. W: G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio (red.), Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie, Bari. ISBN 978-88-6611-137-5.
 • Gumplowicz, L. (2012). Filozofia społeczna, Warszawa.
 • Izdebski, H. (1995). Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa. ISBN 8371100566.
 • Jan Paweł II, przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.
 • Kabat-Rudnicka, D., Rudnicki, Z.B. (2011). Oblicza Unii. Tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej. W: S. Sagan (red.), Państwo i prawo w dobie globalizacji, Rzeszów. ISBN 978-83-7338-613-6.
 • Kobylińska A. (2012). The Process of integration in multicultural society – between legislation and theoretical assumption. W: G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio (red.), Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie, Bari, s. 691–695. ISBN 978-88-6611-137-5.
 • Krajewski, P. (2013). The future of Europe and its mission at the beginning of the third millennium. W: M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers: Investment in common future. Olsztyn, s. 29–34. ISBN 9788362383481.
 • Kupiszewski, H. (1988). Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa. ISBN 830108278X.
 • Obara, L. (2013). Tożsamość narodowa podlega ochronie, „Gazeta Prawna” z 8 października 2013 r. nr 195, B13. ISSN 2080-6744.
 • Pikulski, S. (2008). Sytuacja prawna obywatela europejskiego. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Deboli e indifesi nella società multiculturale europea. Olsztyn – Bari, s. 47–53. ISBN 8389112043.
 • Prochowicz, J.R. (2011). Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965, Piotrków Trybunalski. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Santoro, R. (2008). La liberta religiosa nelle dinamiche della società multiculturale: il problema dell’assistenza sanitaria. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn –Bari, s. 515–523. ISBN 987-83-62383-01-6.
 • Sitek, B. (2000). Novus ordo rerum Augusta. Pierwsza próba zjednoczenia Europy. W: Materiały Pokonferencyjne I-go Forum Unii Walutowej. Unia Walutowa a przyszłość Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Olsztyn, s. 185–201.
 • Sitek, B. (2008). Od antropocentryzmu prawniczego do ekonomizacji prawa. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn – Bari, s. 66–78. ISBN 987-83- 62383-01-6.
 • Sozański, J. (2008). Społeczeństwo obywatelskie a ochrona praw mniejszości i cudzoziemców w Europie według regulacji różnych systemów prawnych. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Deboli e indifesi nella società multiculturale europea, Olsztyn – Bari, s. 61–72. ISBN 8389112043.
 • Hiszpania: Femen przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, online: http://pl.euronews. com/2013/10/09/hiszpania-femen-przeciwko-zaostrzenia-prawa-do-aborcji/ dostęp: 15.10.2013].
 • Kuriozalny wyrok w sprawie Nergala, online: http://wpolityce.pl/wydarzenia/55023-kuriozalny- wyrok-w-sprawie-nergala-zostal-on-uniewinniony-poniewaz-zniewazyluczucia- religijne-tylko-tych-osob-ktore-byly-na-koncercie [dostęp: 15.10.2013].
 • Malezja: chrześcijanie nie mogą używać słowa Allah, online: http://www.opoka.org.pl/ aktualnosci/news.php?id=49598&s=opoka [dostęp: 15.10.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-495f9bb9-8927-4bf6-8b0c-71b5639f2fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.