PL EN


2016 | 2(18) | 89-99
Article title

TURYSTYKA WIEJSKA NA PRZYKŁADZIE POWIATU ŁOSICKIEGO

Content
Title variants
EN
RURAL TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE COUNTY ŁOSICE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka wiejska to forma turystyki w obszarach poza aglomeracjami miejskimi, dająca turystom możliwość odpoczynku w ciszy, spokoju i odmienności. Związana jest z agroturystyką, która pozwala na poznanie życia rodziny wiejskiej, daje możliwość obejrzenia i uczestnictwa w ciekawych zajęciach charakterystycznych dla terenów wiejskich. Turystyka wiejska łączy się również z turystyką kulturową, umożliwiającą poznanie dziedzictwa kulturowego występującego na wsi, przykładami mogą być sztuka ludowa, mała architektura sakralna. Powiat łosicki ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe ma szanse na rozwój turystyki wiejskiej w oparciu o bogatą bazę agroturystyczną i wypoczynkową.
Year
Issue
Pages
89-99
Physical description
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Jankowska E. et al., Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki w gminie Sarnaki, Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
 • Kiryluk H., Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, WSE, Białystok 2005.
 • Kondratiuk B., Nadleśnictwo Sarnaki. Ścieżka przyrodniczo-leśna, Nadleśnictwo Sarnaki, Sarnaki 2004.
 • Kordaczuk S., Powiat łosicki. Przewodnik subiektywny, MIK, Warszawa 2014.
 • Kot H. et al., Informator przyrodniczy. Województwo bialskopodlaskie, red. H. Kot, Zakład Badań Ekologicznych Ekos, Siedlce 1997.
 • Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca, red. D. Piotrowski, seria Mazowsze.
 • Analizy i Studia, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Poznaj powiat łosicki. Przewodnik turystyczny, Starostwo Powiatowe, Łosice 2014.
 • Rąkowski G., Polska egzotyczna. Cz. 2, Oficyna Wyd. Rewasz, Warszawa 1996.
 • Sosnowski J., Ciepiela G.A., Jankowski K., Potencjał turystyczny powiatu łosickiego, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Wrocław 2007.
 • Stolarczyk S., Nadbużańskie Podlasie, KAW, Białystok 1981.
 • Szańkowski S., Dolina Bugu, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Łosice 2003.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 • Wereszko S., Sawczuk M., Biesiada w Serpelicach, „Podlaskie Echo Katolickie” 2006, nr 9.
 • Wyrwicz E., Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Wyd. POT, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49607a87-a67a-457f-8255-82be76f508a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.