PL EN


2018 | 61 | 3(127) | 107-115
Article title

ESEJ: Zbrodnia jako dzieło sztuki? Na marginesie African Psycho Alaina Mabanckou

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
61
Issue
Pages
107-115
Physical description
Contributors
References
 • Czapliński Przemysław (2005), Polish Psycho, „Pogranicza”, nr 3.
 • Czubrowska Anna (2010), Multikulturowy patchwork Mabanckou, „Arterie”, nr 3.
 • Elder Edward (2007), Hero’stratus [w:] A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology,ed. W. Smith, vol. 2, IB Tauris & Co, London-New York.
 • Ellis Bret Eeaston (2015), American Psycho, przeł. J. Polak, vis-a-vis/Etiuda, Kraków.
 • Hanusiewicz Mirosława (2006), Uroda zła. Nad poematem O zabiciu młodzianków [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M.Maciejewski, TN KUL, Lublin.
 • Mabanckou Alain (2009), African Psycho, przeł. J. Giszczak, Karakter, Kraków.
 • Mabanckou Alain (2009), To, na co patrzymy, to słowa, rozm. przepr. Wojciech Bonowicz, przeł. O. Hedemann, „Znak”, nr 12.
 • Malela Buata Bundu (2012), Posture controversée et discours littéraire Miano et Mabanckou dans le dispositif médiatique, „Romanica Silesiana”, nr 7.
 • Mardsen Stevie (2013), „It’s all unclear”: The ‘Reality’ of Bret Easton Ellis’s „American Psycho” and its Position Within the Literary Convention of Contemporary Gothic Fiction [in:] Fatal Fascinations: Cultural Manifestations of Crime and Violence, ed. S. Bray, G. Preher, Cambridge Scholars Publishers, Cambridge.
 • Porra Véronique (2005), De la marginalité instituée à la marginalité déviante ou que faire des littératures africaines d’expression française contemporaines?, „Revue de Littérature Comparée”, nr 2.
 • Quincey Thomas de (2002), O morderstwie jako jednej ze sztuk pięknych [w:] tenże, Wyznania angielskiego opiumisty i inne pisma, przeł. M. Bielewicz, Czytelnik, Warszawa.
 • Vasari Giorgio (1988), Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, przeł. K. Estreicher, t. 7, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Wach Jarosław (2010), Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w „Gangrenie” Dawida Kornagi oraz „American Psycho” Breta Eastona Ellisa, „Akcent”, nr 2.
 • Wysocki Grzegorz (2016), Alain Mabanckou, „African Psycho”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/524-alain-mabanckou-african-psycho.html [dostęp: 1.03.2016].
 • Ziębiński Robert (2006), Skandalista Easton Ellis, „Newsweek Polska”, nr 13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-496260ec-9bc7-4cc3-9106-151cfbf3c158
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.