PL EN


2017 | 473 | 552-561
Article title

Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji i wyników badań nad związkiem między strukturą systemu dystrybucji usług uzdrowiskowych a poziomem funkcji uzdrowiskowej w Polsce. Wykorzystano metody analizy trendów i korelacji z wykorzystaniem współczynnika korelacji rang Spearmana i jego wartości krytycznej oraz dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych i niepublikowanych zbiorów danych GUS. Badania na poziomie empirycznym dotyczyły 34 polskich gmin uzdrowiskowych łącznie oraz gmin uzdrowiskowych województwa podkarpackiego i odnosiły się do lat 2005-2014. Na poziomie ogólnopolskim zidentyfikowano silną i istotną statystycznie ujemną korelację między strukturą dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową, natomiast w województwie podkarpackim dodatnią korelację wykryto w gminie Horyniec Zdrój.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4962ef24-0a06-42cc-ba55-9f0e5690cf42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.