PL EN


2017 | 108 | 2 | 99-111
Article title

Siena w literaturze polskiej XX wieku. Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert

Title variants
EN
Siena in Polish 20th Century Literature. Iwaszkiewicz–Miłosz– Herbert
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę trzech przedstawień Sieny w literaturze polskiej XX wieku. Są one rozpatrywane nie tyle jako literackie reprezentacje miejsca, ile jako trzy odmienne sposoby wykorzystania w ogólniejszych rozważaniach kulturowo powiązanych z tym miejscem skojarzeń. Lektura wierszy Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza oraz eseju Zbigniewa Herberta prowadzi do wniosku, że włoskie miasto stanowiło dla pisarzy przede wszystkim przestrzeń spotkania z ponadczasowym pięknem, wobec którego palące stają się pytania o znaczenie ludzkich codzienności, niedoskonałości i cierpienia. Stąd wszystkie utwory wchodzą ze sobą w dialog skoncentrowany wokół takich opozycji, jak abstrakcja i materialność, trwanie i ruch, lekkość i ciężar, ideał i rzeczywistość.
EN
The article is an attempt at analysing three images of Siena in Polish 20th c. literature. They are approached not as much as literary representations of the place, but as three various modes of using, in more general reflections, culturally-bound associations connected with this place. Reading Jarosław Iwaszkiewicz, and Czesław Miłosz’s poems as well as Zbigniew Herbert’s essay lead to formulating the conclusion that for the writers the Italian city served first and foremost as a space of meeting timeless beauty against which the thorny issues of human everyday life significance, imperfection and suffering are voiced. As a result, all the pieces of writing enter into a dialogue focused on such oppositions as abstraction and materiality, duration and movement, lightness and heaviness, ideal and reality.
Year
Volume
108
Issue
2
Pages
99-111
Physical description
Dates
printed
2017-06-23
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4963708a-0a24-465c-8d7b-5176abbdfbf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.