PL EN


2012 | 9 | 27-57 (15)
Article title

ŻYDZI W RUCHU KOMUNISTYCZNYM W POLSCE W LATACH 1918–1937

Authors
Content
Title variants
EN
JEWS IN THE POLISH COMMUNIST MOVEMENT (1918–1937)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
27-57 (15)
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Albert [Żytłowski W.], 1933, Z zagadnień organizacyjnych, „Nowy Przegląd” II–III, nr 2–3.
 • Cimek H., 1988, Legalne chłopskie partie rewolucyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok.
 • Cimek H., 1989, Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918–1939, Warszawa.
 • Cimek H., 2009, Problemy narodowościowe w KPP [w:] Radykalna lewica na ziemiach polskich w latach 1893–1938. SDKPiL, KPRP i KPP, Zielona Góra.
 • Cimek H., Kieszczyński L., 1984, Komunistyczna Partia Polski 1918–1938, Warszawa.
 • Czubiński A., 1994, Dzieje najnowsze Polski do roku 1945, Poznań.
 • II Zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (19 IX – 2 X 1923). Protokoły obrad i uchwały, 1968, przygotowali do druku i wstępem opatrzyli G. Iwański, H. Malinowski i F. Świetlikowa, Warszawa.
 • Gadomski B., 1971, Alfred Lampe, Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław.
 • Gadomski B., 2009, Biografia agenta. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947), Warszawa.
 • Holzer J., 1974, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Horoch E., 1993, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918–1938, Lublin.
 • Iwański G., 1974, Żydowski Komunistyczny Związek Robotniczy Kombund w Polsce, „Z Pola Walki”, nr 4.
 • Krysiński A., 1933, Ludność polska a mniejszości w Polsce w świetle spisów ludności 1921 i 1931, Warszawa.
 • Krzemień L., 1972, Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce. Pierwsze dziesięciolecie (1918–1928), Warszawa.
 • Krzywicki L., 1922, Rozbiór krytyczny wyników spisu, „Miesięcznik Statystyczny”, t. V, z. 6.
 • Mały Rocznik Statystyczny (MRS) 1939, 1939, Warszawa.
 • Parys A., 2005, Postawa Żydów wobec odradzającego się państwa polskiego w opinii Romana Dmowskiego, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Piasecka J., Auerbach J., 1965, Stan organizacyjny KPP w latach 1929–1933, ZPW, nr 1.
 • Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926, 1927, Warszawa.
 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego (SBDPRR), t. I, 1978, Warszawa; t. II, 1987, Warszawa.
 • Szczygielski Z., 1989, Członkowie KPP 1918–1938 w świetle badań ankietowanych, Warszawa.
 • Świetlikowa F., 1958, Wykaz członków KC KPP wybranych na zjazdach partyjnych, „Z Pola Walki”, nr 4.
 • Świetlikowa F., 1959, Z badań nad strukturą organizacyjną KPRP w latach 1918–1923, „Z Pola Walki”, nr 1.
 • Świetlikowa F., 1968, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 1918–1923, Warszawa.
 • Świetlikowa F., 1969, Centralne instancje partyjne KPP w latach 1918–1938, „Z Pola Walki”, nr 4.
 • Świetlikowa F., 1970, Liczebność okręgowych organizacji KPP w latach 1919–1937, „Z Pola Walki”, nr 2.
 • Tomaszewski J. (red.), 1993, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 r.), Warszawa.
 • Urbański Z., 1933, Mniejszości narodowe w Polsce, wyd. II, Warszawa.
 • Żarnowski J., 1973, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-496aae38-4292-4236-ad2d-29937894ccb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.