PL EN


2018 | 8(2) | 359-367
Article title

SPECIFICITY OF THE DESIGNATION OF THE NAMES OF GOODS WHICH HAVE A SPECIAL IMPORTANCE FOR LEGAL CULTURE

Authors
Content
Title variants
PL
SPECYFIKA OZNACZANIA NAZW TOWARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA KULTURY PRAWNEJ
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The first part of the article consists mainly of a short presentation and an important indi-cation that it can be understood in various ways. In addition, I focus on the comparison of the law - where you can find important regulations, giving information that the problem has many aspects: in Polish and international law (the European Union). The article informs about the current situation and prospects in order to improve the protection of objects of particular importance to culture.
PL
Pierwsza część artykułu składa się głównie z krótkiej prezentacji i ważnego wskazania, że została ona zrozumiana na różne sposoby. Ponadto, autorka w artykule skupia się na porównaniu prawa - gdzie można znaleźć ważne regulacje, podając informację, że pro-blem ma wiele aspektów: w prawie polskim i międzynarodowym - w Unii Europejskiej. Artykuł dostarcza nam informacji o aktualnej sytuacji i perspektywach, aby poprawić ochronę obiektów, które mają szczególne znaczenie dla kultury.
Keywords
Contributors
 • University of Maria Skłodowska-Curie
References
 • 1. Allen Overy LLP., (2006). I Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe (The Case Of Visegrad Countries), w: Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, s. 11, Slovakia, Bratislava.
 • 2. Balogová B., (2010). Visegrad spirit will resonate within the EU w: Facing New Challenges Visegrad Countries 13.12.2010
 • 3. Cejrowski W., (2006). „Gringo wśród dzikich plemion”, Poznań 2006.
 • 4. Dobosz P., (1997). Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków.
 • 5. Freud Z., (1982) Kultura jako źródło cierpień, tłum. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • 6. Gerecka-Żołyńska A., (1999). „W kwestii definicji dobra kultury i dzieła sztuki”, Prok. i Pr.1999, nr 9.
 • 7. Gyárfášová O., (2006).Gyárfášová O., How do we see each other? Mutual perceptions of the visegrad citizens: visegrad citizens on the doorstep of European Union, s.27, Slovakia, Bratislava.
 • 8. Jakubecki A., (2009). Immunitet państwa obcego w prawie polskim a ochrona dzieł sztuki pozyskanych na wystawę z zagranicy, zagadnienia węzłowe, w: Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, tom III/ pod red. Wojciech Szafrański,Katarzyna Zalasińska, s.274, Poznań.
 • 9. Przyborowska-Klimczak A., (2009). Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego, w: Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, tom III/ pod red. Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska, s.217, Poznań.
 • 10. Rouba B.J., (2008). Teoria w praktyce polskiej ochrony, konserwacji i restauracji dziedzictwa kultury [w:] „Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce”, pod red. B. Szmygina, Warszawa – Lublin.
 • 11. Schiekierka K., (2012). „Die Trends auf dem Kunstmarkt”, Die Welt nr 38, 11.08.2012 o trendach rynku sztuki
 • 12. Suchodolski B., (1989). „A History of Polish Culture”, Hardcover.
 • 13. Taylor S., (2011). „The European Union and National Legal Languages: an Awkward Partnership?” „As we have seen,multilingualism within the EU provides obstacles to harmonization, which will only in part be resolved by the efforts of the Court of Justice. Convergence is also helped by the increased exchanges between the different European legal systems and the work of comparative lawyers, which brings greater knowledge of the linguistic, conceptual and institutional differences between these systems and consequently of ways to draw closer to achieving a single meaning for European legislative texts.” Revue française de linguistique appliquée, 2011/1 (Vol. XVI), s.105-118, FRANCE.
 • 14. Tylor E.B., (1898). Cywilizacja pierwotna, Warszawa.
 • 15. Waszkiewicz R., (1994). Administracyjnoprawna ochrona dóbr kultury, in: Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego/ pod red. Jana Szreniawskiego; [aut. Janusz Niczyporuk et al.], s.125, Lublin.
 • 16. Wróbel A., (2013). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge2tambvgiydenboobqxalrsgaztonrtgmya
 • 17. Article 13 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-496ef628-a34a-44d1-b76e-821158615f7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.