PL EN


2017 | 14 (1) | 65-79
Article title

Watykańskie instytucje finansowe

Content
Title variants
EN
Financial Institutions of the Vatican
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. stanowi: „Kościół katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej, może dobra doczesne nabywać, posiadać, zarządzać i alienować, dla osiągnięcia właściwych sobie celów” (kan. 1254 § 1). Autor w artykule analizuje instytucje finansowe Stolicy Apostolskiej i Państwa-Miasta Watykan, tj. Instytut Dzieł Religijnych, Administrację Dóbr Stolicy Apostolskiej, Radę ds. Ekonomicznych, Sekretariat ds. Ekonomicznych, Audytora Generalnego, Prefekturę Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej i Kamerę Apostolską.
EN
The legislator in the Code of Canon Law of 1983 states: “To pursue its proper purposes, the Catholic Church by innate right is able to acquire, retain, administer, and alienate temporal goods independently from civil power” (can. 1254 § 1). The author in the article analyzes the financial institutions of the Holy See and the Vatican City State, i.e. the Institute of Religious Works, the Administration of the Patrimony of the Apostolic See, the Council for the Economy, the Secretariat for the Economy, the Auditor General, the Prefecture for the Economic Affairs of the Holy See, and the Apostolic Camera.
Contributors
 • asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, aga2411@vp.pl
References
 • “New Economic Framework for the Holy See.”. 2014. http://visnews-en.blogspot.com/2014/07/new-economic-framework-for-holy-see.html [dostęp: 28.05.2016].
 • „Reforma IOR-u i nowa struktura ekonomiczna Stolicy Apostolskiej.”. 2014. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), 7:60-61.
 • “Legal Framework.”. 2016. http://www.ior.va/content/ior/en/aml-cft-policy/aml-cft-policy-contenuto.html [dostęp: 28.05.2016].
 • Jakubowski, Wojciech. 2002. „Stolica Apostolska jako prawna personifikacja Kościoła.” W Wojciech Jakubowski, i Marek Solarczyk, Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne, 54-61. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
 • Menke, Monika. 2016. “Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského Stolce.” W Nová Európa – výzvy a očakávania. Nová Európa – právo a náboženstvo. Dies Iuris Tyrnavienses. Trnavské právnické dni, red. Michaela Moravčíková, 90-101. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická faculta.
 • Miñambres, Jesús. 2015. “Primi rilievi sugli statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede.” Ius Ecclesiae 27:497-503.
 • Pawluk, Tadeusz. 2009. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Romanko, Agnieszka. 2016. „Nowe struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej.” Roczniki Nauk Prawnych 26, nr 3:99-120.
 • Romanko, Agnieszka. 2016. „Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych.” Prawo Kanoniczne 59, nr 3:122-142.
 • Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Sitarz, Mirosław. 2005. „Kuria Rzymska.” W Wielka Encyklopedia Prawa, t. 2, wyd. 2, red. Brunon Hołyst, 394-395. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Sitarz, Mirosław. 2014. „Stolica Apostolska.” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2, Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 219-220. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.
 • Sitarz, Mirosław. 2014. „Watykan.” W Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. Edward Gigilewicz, 275-277. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2014. „Watykan.” Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2, Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 243. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.
 • Zalbidea, Diego. 2015. “Comentario a los nuevos estatutos de los organismos económicos de la Santa Sede.” Ius Canonicum 55:365-371.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4973e845-a57c-47d5-ab9d-76d9e5b69ce7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.