PL EN


2016 | 2 | 89-106
Article title

Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger”

Authors
Content
Title variants
EN
Turning-Point in the Polish-German Relations in Spring 1939 in the Light of the ‘Stettiner General-Anzeiger’
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
An analysis of the press material of the first two quarters of 1939 indicates that the Szczecin daily in the reality of a totalitarian state was guided by the directives of the central authorities of the Third Reich. There was no formal preventive censorship, however ‘Stettiner General-Anzeiger’ had to take into consideration the raison d’état of the Third Reich. Therefore the changing attitude of the German authorities towards Poland is well visible in the articles; from hope that Poland might become Germany’s Juniorpartner, i.e. a state at the same time allied and dependent, cherished to the end of March 1939, to a growing disappointment at the beginning of April and open threats since May 1939. That state of political tension between Poland and Germany was to be maintained up to the tragic September 1939.
Year
Issue
2
Pages
89-106
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie
References
 • Burkert M., Die Ostwissenschaften im Dritten Reich, T. 1: Zwischen Verbot und Dulgung. Die schwerige Gratwanderung der Ostwissenschaften zwischen 1933 und 1939, Wiesbaden 2000.
 • Czubiński A., Polska myśl zachodnia XIX i XX wieku, „Przegląd Zachodni” 41, 1985, nr 1.
 • Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania, red. M. Wojciechowski, Toruń 2005.
 • Fiedor K., Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propagandy, Warszawa–Wrocław 1977.
 • Goebbels J., Dzienniki, t. 1: 1923–1939, opr. i tłum. E.C. Król, Warszawa 2013.
 • Król E.C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2008.
 • Król E.C., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Studium organizacji treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.
 • Lapter K., Dokumenty dotyczące genezy polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26.01.1934 (z archiwum Józefa Lipskiego), „Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych” V, 1963.
 • Lapter K., Pakt Piłsudski–Hitler. Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku, Warszawa 1962.
 • Mroczko M., Polska myśl zachodnia 1918–1939 (Kształtowanie i upowszechnianie), Poznań 1986.
 • Mroczko M., Polski Związek Zachodni wobec stosunków polsko-niemieckich (1934–1939), w: Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Poznań 1986.
 • Mroczko M., Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921–1934. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977.
 • Sobczak J., Działalność Deutscher Ostbund a oficjalna polityka rządu Republiki Weimarskiej, „Przegląd Zachodni” 27, 1971, nr 5–6.
 • Wojciechowski M., Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938, Poznań 1965 (2 wyd. 1980).
 • Żerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 2005.
 • Żerko S., Stosunki polsko-niemieckie 1938–1939, Poznań 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-498a37f3-d103-4434-8453-986f3a8ce099
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.