PL EN


2016 | 3(85) | 61-75
Article title

WSPÓŁCZESNE SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCZE W POLSCE NA TLE HISTORYCZNYM

Title variants
EN
Modern food cooperatives in Poland against the background of history determinants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The tradition of Polish cooperative movement dates back to the second half of the 19th century. Looking at our history – the cooperative movement has survived the Partitioning of Poland, as well as the First and Second World War. However, few people know the Polish cooperative traditions and objectives that lead to their development. Equally few people recognize the names of the cooperative movement precursors in our country and associate Stefan Żeromski›s name with the name of the “Społem”, magazine which he founded. The magazine was created with the establishment of the Cooperative Society (1906). They popularized food cooperatives the most. However, political events in our country after 1945 caused an interruption in cooperative traditions. For many older people, even today cooperatives are associated negatively with the times of communism. For the last several years, the memory and experience in organizing cooperatives has returning in the form of modern food cooperatives and other informal social initiatives. In Poland, they constitute a new form of socio-economic movement, which involves mostly younger generations. The question is whether this is a temporary trend, mainly due to the global economic crisis, which triggered a return to the old idea of cooperative activity, as it turns out to be helpful and relevant in solving many problems encountered in modern times? Perhaps this trend has a chance to persist? This paper aims to examine this phenomenon.
Year
Issue
Pages
61-75
Physical description
Contributors
 • Dr inż. Anna Florek-Paszkowska, Uniwersytet Jagieloński, Wydział Zarzadzania I Komunikacji Społecznej, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
References
 • 1. Badanie Megapanel PBI/Gemius (dawniej: Polskie Badanie Internetu), (2014), Gemius Polska.
 • 2. Bilewicz A., Potkańska D. (2013): Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie. Trzeci Sektor. PRYZMAT 31 (3): 25-44.
 • 3. Boguta W. (2006): Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 • 4. Brzozowska J. (2007): Spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna 1 (1): 33-41. Kraków. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • 5. Cioch H. (2011): Prawo spółdzielcze. Warszawa: Wydawnictwo LEX.
 • 6. Dąbrowski T. (2011): Recenzja książki: Henryk Cioch, Prawo spółdzielcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. W Rocznik Samorządowy 2013, t. 2: 182-186.
 • 7. Defourny J., Develtere P., Fonteneau B. (eds.). (1999): Social Economy – North and Sout. KULeuven: HIVA.
 • 8. Kalendarium spółdzielczości Społem. W Strona Internetowa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. http://kzrss.spolem.org.pl.
 • 9. Krajowa Rada Spółdzielcza. http://www.krs.org.pl [dostęp 19.01.2016].
 • 10. Martynowski M. (red.). (2014): Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego wspierania ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • 11. Oficjalna Strona Internetowa Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych (TUL); http://tul.org.pl/index.php/home-2/26-uniwersytet-ludowy [26.01.2016].
 • 12. Ossowski Janusz. Biblioteka myśli spółdzielczych, Strona Internetowa kwartalnika „Pieniądze i więź”, www.p-i-w.edu.pl [29.01.2016].
 • 13. Ossowski J. Pieniądze i więź. Charles Gide. http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3833 [29.01.2016].
 • 14. Piechowski A. (2008): Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady, 13-36. W Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Ewa Leś (red.). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 15. Piechowski A. (2013a): Edukacja i szkolenie w dziejach polskiej spółdzielczości. Problemy Polityki Społecznej 20: 89-106.
 • 16. Piechowski A (2013b): Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna. Ekonomia Społeczna 1 (6): 34-47.
 • 17. Raport „2038”. 2013. ZenithOptimedia.
 • 18. Szafarz S. (2013): Spółdzielczość – antidotum na patologie neoliberalne. W: Dzisiejsze znaczenie ideałów spółdzielczości. Maria Szyszkowska (red.). Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła.
 • 19. Szyszkowska M. (red.). (2013): Dzisiejsze znaczenie ideałów spółdzielczości, Warszawa: Wszechnica Polska.
 • 20. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz. U. 1982 nr 30 poz. 210)
 • 21. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r.)
 • 22. Vieta M. (Ed.). (2010): The New Cooperativism. Affinities: A Journal of Radical Theory, Culture, and Action. Vol. 4, 1: 1-11.
 • 23. http://mhs.org.pl/aktualnosci/niepodleglosc-i-spoldzielczosc-szly-w-parze [27.01.2016].
 • 24. http://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0 [27.01.2016].
 • 25. http://www.dobrze.waw.pl/zjazd-kooperatyw-2015 [20.01.2016].
 • 26. http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/318/Statut_Europejskiej_Spoldzielni.html
 • 27. http://www.wks.waw.pl/ [30.01.2016].
 • 28. https://kolektywnie.wordpress.com/
 • 29. https://www.facebook.com/foodcoopsystem [27.01.2016].
 • 30. https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/media-spolecznosciowe-przez-pryzmat-wieku-uzytkownikow-1787.html
 • 31. www.foodcoop.pl [27.01.2016].
 • 32. www.kooperatyzm.pl [27.01.2016].
 • 33. www.mleczarstwopolskie.pl [03.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-498abb73-7c0d-4a8d-a1af-cb25ab8795ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.