PL EN


2008 | 2 | 75-86
Article title

Czasopisma dla mężczyzn jako obszar konstruowania rzeczywistości społecznej, tożsamości i męskości

Content
Title variants
EN
Men’s lifestyles magazines as the area of constructing of social reality, identity and masculinity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę określenia genezy i rozwoju rynku męskich czasopism. Podniesiono wątek różnic/podobieństw pism dotyczących stylu życia i pism hobbystycznych, których grupą docelową są mężczyźni. Skupiono się na analizie specyfiki pism skierowanych do mężczyzn, wyróżniając i przybliżając ich najistotniejsze cechy: język (ironia, cynizm, humor, przekleństwa, plotki), relację „kumpli”, porady i listy do redakcji, występowanie nowego seksizmu, sport, problematykę ciała i zdrowia mężczyzny oraz konsumpcję. Analizując poszczególne cechy, przedstawiono magazyny dla mężczyzn jako obszar przemian tożsamościowych, rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego i obecnych „problemów z rodzajem”. Z jednej strony ukazano czasopisma dla mężczyzn jako obszar umożliwiający radykalne zmiany, z drugiej, wskazano możliwość zdystansowania się od jakiegokolwiek znaczącego zaangażowania w owe zmiany.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
75-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • Beal B. (1996). Alternative masculinity and its effects on gender relations in the subculture of skateboarding. Journal of Sport Behavior 19, s. 204-221.
 • Benwell B. (2001). Male Gossip and Language Play in the Letters Pages of Men’s Lifestyle Magazines. Journal of Popular Culture 35, s. 19-33.
 • Benwell B. (2003) Ambiguous masculinities: heroism and anti-heroism in the men’s lifestyles magazine. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazine (s. 151-168). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Benwell B. (2003). Introducion: masculinity and men’s lifestyle magazines. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 6-30). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Connell R. W. (1995). Masculinities. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
 • Easthope A. (1990). What a Man’s Gotta Do: The Masculine Myth in Popular Culture. Boston: Unwin Hyman.
 • Edwards T. (1997). Men in the Mirror: Men’s Fashion, Masculinity and Consumer Society. London: Cassell.
 • Edwards T. (2003). Sex, booze and fags: masculinity, style and men’s magazines. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 132-146). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Eggins S., Slade D. (1997). Analyzing Casual Conversation. London: Cassell.
 • Fiske J. (1989). Understanding Popular Culture. Boston: Unwin Hyman.
 • Gauntlett D. (2002). Media, Gender and Identity. An Introduction. London and New York: Routledge.
 • Hermes J. (1995). Reading Women’s Magazines. An Analisis of Everyday Media Use. Cambridge: Polly Press.
 • Jackson P., Stevenson M., Brooks K. (2001). Making Sense of Men’s Magazines. Cambridge: Polity Press.
 • Kluczyńska U. (2005). Postrzeganie ciała i zdrowia współczesnych młodych mężczyzn w przekazach medialnych. Pielęgniarstwo Polskie 2, s. 321-326.
 • Kluczyńska U. (2006). Kultura popularna jako obszar kształtowania tożsamości, stylu życia i zdrowia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 3, s. 202-212.
 • Krajewski M. (2003). Kultury kultury popularnej. Poznań: Wyd. UAM.
 • Lyman P. (1987). The faternal Bond as a Joking Relationship. A Case Study of the Role of Sexist Jokes in Male Group Bonding. W: M. S. Kimmel (red.) Changing Men. New Direction in Research on Men and Masculinity (s. 148-163). Newbury-London-New Delhi: Sage.
 • McLoughlin L. (2000). The Language of Masculinity. London: Routledge.
 • McRobbie A. (1999). MORE! New Sexualities In Girls’ and Women’s Magazines’. W: In the Culture Society: Art Fashion and Popular Music. London: Rutledge.
 • Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń-Poznań: Edytor.
 • Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań-Toruń: Edytor.
 • Melosik Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wolumin.
 • Messner M. (1987). The Life of a Man’s Seasons. Male Identy in the Life Course of the Jock. W: M. S. Kimmel (red.) Changing Men. New Direction in Research on Men and Masculinity (s. 53-67). Newbury-London-New Delhi: Sage.
 • Nixon S. (1996). Hard Looks: Masculinities, Spectatorship, and Contemporary Consumption. London: UCL.
 • Osgerby B. (2003). A pedigree of consuming male: masculinity, consuming and the American “leisure class”. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 57-86). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Rorty R. (1989). Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rutherford J. (2003). Preface. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 1-5). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Stevenson N., Jackson P., Brooks K. (2003). Reading men’s lifestyle magazines: cultural power and the information society. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 112-131). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Taylor Y., Sunderland J. (2003). ‘I’ve always loved women’: the representation of the male sex worker in Maxim. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 169-188). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Whannel G. (2002). Media Sport Stars: Masculinities and Moralities. London: Rutledge.
 • Wheaton B. (2003). Lifestyle sport magazines and the discourses of sporting masculinity. W: B. Benwell (red.) Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines (s. 193-221). Oxford: Blackwell Publishing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49912edc-f6a7-4419-a149-df66750f462a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.