PL EN


2017 | 8 (811) | 3-20
Article title

Problemy badawcze i metody ich rozwiązywania w naukach o zarządzaniu

Authors
Title variants
EN
Research problems and methods of their solving in management sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia klasyfikator problemów badawczych w naukach o zarządzaniu oraz będące podstawą jego opracowania definicje problemu oraz jego trzech rodzajów – problemów badawczych, naukowych i praktycznych. Wskazuje ponadto na metody służące do ich rozwiązywania. Wszystkie rozważania są prowadzone w kontekście filozofii nauki i metodologii ogólnej oraz dorobku nauk empirycznych i nauk o zarządzaniu. Zawarte w artykule propozycje pozwolą, jak się wydaje, na uporządkowanie tego elementu pracy naukowej.
EN
The article presents a classifier of the research problems in management sciences. It is based on the definitions of the problem and its three types – research, scientific and practical problems, and indicates the methods used to solve them in management sciences. Considerations are made from the perspective of the philosophy of science and general methodology, as well as considering the achievements of the empirical sciences and management sciences. The provided propositions are helpful for ordering the scientific problem being investigated in the paper.
Contributors
  • prof. dr hab. Marek Lisiński, Katedra Analiz Strategicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-499320c6-c538-4bf1-98b9-c6abae3a324d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.