PL EN


2017 | 5 | 282-294
Article title

Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery

Content
Title variants
EN
The outline of the characteistics of interpersonal communication, possible interferences and barriers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja interpersonalna stanowi ważny fundament w normalnym funkcjonowaniu człowieka w jego środowisku życia zarówno w rodzinie, jak i w pracy zawodowej. W literaturze przedmiotu występuje mnogość różnych czynników, od których zależy prawidłowy proces komunikowania. W artykule scharakteryzowano ogólnie komunikację interpersonalną, a także skoncentrowano się na zakłóceniach i barierach w przebiegu przekazywania komunikatów.
EN
Interpersonal communication is an important foundation in the normal functioning of a person in his or her family environment as well as in the workplace. There is a multitude of factors in the literature on which the correct communication process depends. The article has generally characterized interpersonal communication as well as focusing on interference and barriers in the transmission and reception of messages.
Year
Volume
5
Pages
282-294
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Baney J. (2009), Komunikacja interpersonalna, Warszawa, Wolters Kluwer. Griffin, Ricky W and Rusiński M. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Friedemann Schulz von Thun (2003), przekład Włodyga Piotr, Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń, Kraków, Wydawnictwo WAM. Jagieła J. (2004), Komunikacja interpersonalna w szkole, Kraków, Wydawnictwo Rubikon. Jamrożek, B., Sobczak, J. (2000), Komunikacja interpersonalna, Poznań, Wydawnictwo eMPi2. Knap M.L., Hall J.A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo Astra, Wrocław. Knowles M.S., Holton III E. F., Swanson R.A. (2009), Edukacja dorosłych, Warszawa, PWN. Kuś G. (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Materiały szkoleniowe, Warszawa, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Nęcki Z. (2000), Komunikacja międzyludzka. Kraków; Kluczbork: Antykwa. Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 176, 405. Pankiewicz M. (2007), Style komunikacji a preferencje wartości uczniów zdolnych [w:] Studia z psychologii w KUL, Tom 14, (red.) P. Francuz, W. Otrębski, Lublin, Wyd. KUL, s. 39–56. Samokhvalova G. (2016), Parenting Mistakes as a Factor in Communication Difficulties in Children, Procedia - Social and Behavioral Sciences 233, 123–127. Skibiński A., Gregory Bateson i kontekstowa teoria komunikacji. Różnica, która czyni różnicę, i wzorzec, który łączy (dostęp 25 maja 2017 r.). Sobkowiak B. (1997), Procesy komunikowania się w organizacji [w:] Bogusława Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 22–40. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2850/1/Adam%20Skibi%C5%84ski%20-%20Gregory%20Bateson%20i%20kontekstowa%20teoria%20komunikacji.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-499513e4-06d1-493d-9fbf-c7b09de9069b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.