PL EN


2014 | 2 | 164-165
Article title

Zespół nerczycowy – wątpliwości diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego

Content
Title variants
EN
Nephrotic syndrome – diagnostic problems in general practice
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Wyszyńska T, Litwin M, Książek J, i wsp. Zespół nerczycowy. W: Sieniawska M, Wyszyńska T, red. Nefrologia dziecięca.Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa”; 2003: 253–314.
  • Ziółkowska H. Zespół nerczycowy. Pediatr po Dypl 2013; 17(6): 17–28.
  • Grenda R. Steroidooporne i steroidozależne submikroskopowe zapalenie nerek. Nefrol Dial Pol 2006; 10: 62–67.
  • Jakubowska A, Kiliś-Pstrusińska K, Zwolińska D. Stężenie aneksyny V w surowicy i moczu dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(1): 9–12.
  • Michalska S, Tkaczyk M. Rola zespołu terapeutycznego POZ w opiece nad dziećmi z zespołem nerczycowym. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(4): 559–565.
  • Borzęcka H, Zajączkowska M, Majewski M, i wsp. Powikłania przewlekłej sterydoterapii u dzieci z zespołem nerczycowym – obserwacje własne. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(3): 339–341.
  • Małecki R, Imiela J. Obrzęki w zespole nerczycowym. Kardiol w Prakt 2005; 2: 9–15.
  • Sieniawska M. Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym. Med Prakt – Pediatria 1999; 2: 116–120.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-499a0446-2fda-4658-ab39-9ad9c2f37973
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.