PL EN


2012 | 28 | 41-51
Article title

Structural Changes within the Service Sector Employment in EU – Convergence or Divergence?

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiany struktury zatrudnienia w sektorze usług w UE – konwergencja czy dywergencja?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study deals with the problems of structural changes in employment within the service sector. The research covers European Union in a period 2000–2010.The classification of services into classical, financial and business, and welfare is adopted. The structural changes are investigated under the question about the convergence or divergence between EU countries. A special attention is paid to Poland.
PL
W opracowaniu analizie poddano problemy zmian struktury zatrudnienia w ramach sektora usług. Badania dotyczą państw Unii Europejskiej w okresie 2000–2010. Wykorzystano klasyfikację usług na grupy usług klasycznych, usług finansowo-biznesowych i usług dobrobytu. Analizy prowadzono w kontekście weryfikacji występowania konwergencji lub procesów dywergencji pomiędzy państwami UE. Szczególną uwagę skierowano na polską gospodarkę.
Year
Volume
28
Pages
41-51
Physical description
Contributors
 • University of Rzeszów, Poland Chair of Theory of Economics and International Relations
References
 • Baumol W.J., 1967, Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban
 • Crisis, „The American Economic Review” Vol. LVII, No 3.
 • Clark C., 1940, The Conditions of Economic Progress, Macmillan and Co. Ltd., London.
 • Fidrmuc J., 2003, Migration and Regional Adjustment to Asymmetric Shocks in Transition Economies, CEPR Discussion Paper, 3798.
 • Fisher A.B.G., 1935, The Clash of Progress and Security, McMillan, London.
 • Fourastié J., 1969, Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Bund-Verlag, Köln.
 • Frankel J., 2004, Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, Working Paper Series, 04-039, Harvard University, John F. Kennedy School of Government.
 • Fuchs V.R., 1968, The Service Economy, National Bureau of Economic Research, General Series, Number 87, Columbia University Press, New York and London.
 • Karpiński A., 2008, Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski. 1989- 2003–2025, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Klodt H., 1995, Productivity Growth in Service and Non-Service Industries: Implications for Convergence [in:] The Service Sector: Productivity and Growth, E. Felli, F. C. Rosati, G. Tria (eds.), Physica-Verlag, Rome, Italy.
 • Kłosiński K., 1997, Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Normann R., 1991, Service Management. Strategy and Leadership in Service Business, John Wiley&Sons, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore.
 • Rogoziński K., 2003, Innowacyjność i nowa taksonomia usług w procesach globalizacji, Materiały Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a17d8e-8d23-4db8-baeb-54687a645bf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.