PL EN


2015 | 5 | 39-54
Article title

Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnim czasie, znajdujące się w Polsce dziedzictwo militarno-historyczne, stało się podstawą tworzenia nowych produktów turystycznych, przyczyniających się do zwiększenia ruchu turystycznego. Jednym z przykładów wykorzystania tego typu obiektów i miejsc jest utworzenie na ich bazie szlaku tematycznego. W artykule przedstawiono przebieg małopolskiego odcinka Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, którego powstanie związane było ze stuletnią rocznicą wybuchu „wielkiej wojny”. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektów i miejsc militarno-historycznych szlaku pozwoliła na ich analizę i ocenę stanu.
Year
Issue
5
Pages
39-54
Physical description
Dates
online
2015-05-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bogdanowski J., 1996, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina po Westerplatte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
 • Cheal F., Griffin T., 2013, Pilgrims and patriots: Australian tourist experiences at Gallipoli, „International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, nr 7(3), s. 227-241
 • Chylińska D., 2006, Obiekty militarno-wojskowe z czasów II wojny światowej na Dolnym Śląsku jako produkt turystyczny: aktualne wykorzystanie i szanse rozwoju, „Turyzm”, nr 1(16), s. 5-19
 • Chylińska D., 2013, Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego – zarys problematyki, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-16
 • Dunkley R., Morgan N., Westwood S., 2011, Visiting the trenches: Exploring meanings and motivations in battlefield tourism, „Tourism Management”, nr 32, s. 860-868
 • Fuglewicz S., 1995, Problematyka terminologii i systematyki fortyfikacji najnowszej [w:] Bochenek R., Perzyk B. (red.), Fortyfikacje polskie, niemieckie i radzieckie związane z II wojną światową: stan badań i problemy ochrony, „Fortyfikacja”, tom 3, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Kraków, s. 153-158
 • Hyde K.F., Harman S., 2011, Motives for a secular pilgrimage to the Gallipoli battlefields, „Tourism Management”, 32(6), s. 1343-1351
 • Janeczko E., Heise M., 2013, Możliwości rozwoju turystyki militarnej w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Wejherowo, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, nr 37(4), s. 137-143
 • Jędrysiak A., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Lawin M., Stasiak A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe [w:] Stasiak A. (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, 127-148
 • Light D., 2000, Gazing on communism: heritage tourism and post-communist identities in Germany, Hungary and Romania, „Tourism Geographies”, nr 2(2), s. 157-176
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 17-31
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 • Molski P., 2007, Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce, Architektura, tom 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 • Nagy K., 2012, Heritage Tourism, Thematic Routes and Possibilities for Innovation, „Theory, Methodology, Practice”, nr 1, s. 46-53
 • Ricoeur P., 2004, Memory, History, Forgetting, University of Chicago Press, Chicago
 • Seaton A.V., 1999, War and thanatotourism: Waterloo, 1815-1914, „Annals of Tourism Research”, nr 26(1), s. 130-59
 • Stach E., 2013, Analiza stanu zagospodarowania obiektów na Szlaku Twierdzy Kraków – możliwości ich adaptacji do współczesnych funkcji turystycznych i rekreacyjnych, [w:] Boruszczak M. (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk
 • Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 10, s. 9-40
 • Stasiak A., 2007, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? [w:] Kuleczka P. (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa
 • Stephens J., 2010, “Remembering the Wars”: documenting memorials and war commemoration in Western Australia, „The Journal of Architecture”, nr 15(5), s. 637-650
 • Styperek J., 2002, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań
 • Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • VanderWolk W., 2006, Victor Hugo in Exile: From Historical Representations to Utopian Vistas, Bucknell University Press, Cranbury
 • Wilkaniec A., Chojnacka M., 2009, Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania, „Nauka Przyroda Technologie”, nr 3(1), s. 1-9
 • www.dnidziedzictwa.pl/, data dostępu 11.02.2015
 • www.mik.krakow.pl/dzialania/, data dostępu 26.01.2015
 • www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl, data dostępu 26.01.2015
 • www.visitmalopolska.pl/szlakpierwszejwojny, data dostępu 10.02.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a2cab6-ef26-46c6-b3d6-9a2b8fadfac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.