Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 84 | 3 | 425-440

Article title

Użytkownicy i zasób repozytorium instytucjonalnego (studium przypadku)

Selected contents from this journal

Title variants

Users and resources of institutional repositories (case study)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – Jednym z dwóch głównych celów artykułu jest przeanalizowanie zasobu największego w Polsce repozytorium instytucjonalnego AMUR pod kątem typów obiektów archiwizowanych na platformie oraz ich zakresu tematycznego. Drugim celem jest pozyskanie danych na temat użytkowników repozytorium AMUR. Metody – Pierwszy etap badania polegał na pobraniu statystyk użytkowania zasobu repozytorium, a drugi na pobraniu danych dotyczących użytkowników z serwisu Google Analytics. Wyniki i wnioski – W wyniku przeprowadzonego badania określono, iż najczęściej pobieranymi typami obiektów były prace doktorskie oraz materiały dydaktyczne. Wykazano, że istnieje wyraźna tendencja wskazująca na większą popularność prac z dziedzin reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Użytkownicy repozytorium najczęściej trafiali do zasobu poprzez wyszukiwarkę Google (60%). Ponad 11% użytkowników rozpoczynało wyszukiwanie bezpośrednio ze strony platformy AMUR, a około 30% z nich powracało do zasobu repozytorium.
EN
Thesis/Objective – The paper is focused on: a) the analysis of the resources of AMUR – the largest Polish institutional repository – with regard to the types of objects stored on the platform and their subject scope, b) the identification of AMUR users. Research methods – The research was based on AMUR usage and user statistics collected from Google Analytics.Results/Conclusions – Most often downloaded resources were doctoral theses and teaching materials. Most popular resources came from the fields of humanities and social sciences. The repository usually was accessed through Google search results (60%). Over 11% of the users began their search directly from AMUR website and 30% of them returned to use the repository resources.

Year

Volume

84

Issue

3

Pages

425-440

Physical description

Contributors

 • Poznan University Library
author
 • Poznan University Library

References

 • Björk, Bo-Christer; Mikael Laakso; Patrik Welling; Patrik Paetau (2014). Anatomy of Green Open Access [online]. [dostęp: 1.01.2016]. "Journal of the Association for Information Science and Technology" 65 (2) pp. 237-250. Dostępny w WWW: <http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22963>.
 • Coates, Mildred (2014). Electronic Theses and Dissertations [online]. [dostęp: 1.02.2016]. "Library Hi Tech" 32 (2), pp. 285-299. Dostępny w WWW: <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/LHT-08-2013-0102?mobileUi=0&>.
 • Górny, Mirosław; John Catlow; Jolanta Mazurek (2015). Evaluating Polish Digital Libraries from the Perspective of Non-Academic Users [online]. [dostęp: 4.02.2016]. "The Electronic Library" 33(4), pp. 714-729. Dostępny w WWW: <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EL-01-2014-0011>.
 • Górny, Mirosław; Jolanta Mazurek (2012). Key Users of Polish Digital Libraries [online]. [dostęp: 4.02.2016]. "The Electronic Library" 30 (4), pp. 543-556. Dostępny w WWW: <http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/02640471211252238>.
 • Lynch, Clifford (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age [online]. [dostęp: 2.03.2016]. ARL: A Bimonthly Report (226). Dostępny w WWW: <http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml>.
 • Mazurek, Jolanta (2012). Polskie biblioteki cyfrowe w opinii pracowników nauki. "Przegląd Biblioteczny" 80 (1), s. 58-78.
 • McKay, Dana (2007). Institutional Repositories and Their ‘Other’ Users: Usability Beyond Authors [online]. [dostęp: 2.02.2016]. Ariadne (52). Dostępny w WWW: <http://www.ariadne.ac.uk/issue52/mckay>.
 • Organ, Michael (2006). Download Statistics – What Do They Tell Us? The Example of Research Online, the Open Access Institutional Repository at the University of Wollongong, Australia [online]. [dostęp: 6.02.2016]. "D-Lib Magazine", vol. 12, number 11. Dostępny w WWW: <http://dlib.org/dlib/november06/organ/11organ.html>.
 • Pickton, Margaret; McKnight, Cliff (2007). Is There a Role for Research Students in an Institutional Repository? Some Repository Managers’ Views [online]. [dostęp: 4.02.2016]. "Journal of Librarianship and Information Science" 39 (3), pp. 153-161. Dostępny w WWW: <http://lis.sagepub.com/content/39/3/153.short>.
 • Russell, Rosemary; Day, Michael (2010). Institutional Repository Interaction With Research Users : A Review of Current Practice [online]. [dostęp: 4.02.2016]. "New Review of Academic Librarianship" 16 (sup1.), pp. 116-131. Dostępny w WWW: <http://www.informaworld.com/10.1080/13614533.2010.509996>.
 • Rychlik, Małgorzata (2016). The Role of Academic Library in Disseminating Grey Literature – Adam Mickiewicz University Repository as a Case Study. "An International Journal on Grey Literature" vol. 12, pp. 60-64.
 • Siewicz, Krzysztof (2012). Otwarty Dostęp Do Publikacji Naukowych. Kwestie Prawne. [online]. [dostęp: 4.02.2016]. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego. Dostępny w WWW: <http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4>.
 • St. Jean, Beth; Rieh, Soo Young; Yakel Elizabeth; Markey Karen (2010). Unheard Voices: Institutional Repository End-Users [online]. [dostęp: 28.12.2015]. "College & Research Libraries" 72 (1), pp. 21-42. Dostępny w WWW: <http://crl.acrl.org/content/72/1/21.short>.
 • Stevenson, Jennifer Ann; Jin Zhang (2015). A Temporal Analysis of Institutional Repository Research [online]. [dostęp: 22.01.2016]. "Scientometrics" 105 (3), pp. 1491-1525. Dostępny w WWW: <http://link.springer.com/10.1007/s11192-015-1728-x>.
 • Wesolek, Andrew (2013). Who Uses This Stuff, Anyway? An Investigation of Who Uses the DigitalCommons@USU [online]. [dostęp: 1.02.2016]. "The Serials Librarian" 64 (1), pp. 299-306. Dostępny w WWW: <http://digitalcommons.usu.edu/lib_pubs/116>.
 • Willinsky, John (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship [online]. [dostęp: 1.02.2016]. Cambridge Mass.: MIT Press. Dostępny w WWW: <https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262512664_Download_the_full_text.pdf>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-49a3da49-bf94-4b8e-938f-65159816cbbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.