PL EN


2014 | 3(12) | 19-31 (13)
Article title

UNIA WOLNOŚCI W OŚWIĘCIMIU

Authors
Content
Title variants
EN
THE FREEDOM UNION IN OŚWIĘCIM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Freedom Union was a liberal democratic political party based on the Solidarity trade union movement. It was founded in 1994 out of the merger of the Democratic Union and the Liberal Democratic Congress. The leaders of The Freedom Union had a huge influence on policy in free and democratic Poland. In 2001 some members of the party decided to move to join the new Civic Platform. In 2005 the Freedom Union’s leadership founded the social-liberal Democratic Party. The article is about The Freedom Union in Oswiecim, where the party was authentic in power.
Keywords
Year
Issue
Pages
19-31 (13)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, e-mail: jacekurbin-ski@interia.pl
References
 • Głośno o strefie ciszy, trwają prace nad ustawą o ochronie miejsc pamięci. W Oświęcimiu boją się jej skutków, „Życie”.
 • Historia UW, Unia Wolności, http://www.uw.org.pl/archiwum/historia.php (15.04.2014).
 • Kalendarium, Unia Wolności, http://www.uw.org.pl/main/kalendarium.php (20.04.2014).
 • Kubrak J. 9 III 1999, Nie będzie wysiedleń, mieszkańcy Oświęcimia mogą spać spokoj-niej i Lepiej, żeby Polacy ustąpili, szef klubu UW za usunięciem krzyża 3–4 VII 1999, „Rzeczpospolita”.
 • Nekrolog, Urząd Miasta Oświęcimia, http://www.um.oswiecim.pl/pl_chemik/01_ 2001/ articles/ nekrolog.html (16.04.2014).
 • Obserwacja uczestnicząca autora, w latach 1998–2002 przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim.
 • Paszkiewicz K., 2004, Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wrocław.
 • Pismo J. Chwieruta do J. Okrzesika 25 VI 1996.
 • Pismo J. Chwieruta do Zarządu UW 26 IV 2001.
 • Pismo liderów UD i KLD w Oświęcimiu do prezydenta D. Dulinika i przewodniczącego Rady Miasta J. Foksy 22 I 1992.
 • Pismo z koła UW do Terytorialnej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu 10 V 1994.
 • Pismo z koła UW Oświęcim do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego RR UW w Bielsku-Białej 17 IV 1996.
 • Protokoły z zebrań koła UD Oświęcim 6 II, 24 II, 9 III i 23 III 1992.
 • Protokoły z zebrań koła UD Oświęcim 11 V, 5 VI, 22 VI, 6 VII, 27 VII, 15 IX i 28 IX 1992.
 • Protokoły z zebrań koła UD Oświęcim 18 I i 8 II 1994.
 • Protokoły z zebrań koła UD Oświęcim 8 II, 7 III, 14 III, 5 IV i 19 IV 1994.
 • Protokoły z zebrań koła UW Oświęcim 7 X i 18 X 1994.
 • Protokoły z zebrań koła UW Oświęcim 19 IX, 6 X i 14 XI 1995.
 • Protokoły z zebrań koła UW Oświęcim 12 VI i 25 VI 1996.
 • Protokoły z zebrań koła UW Oświęcim 27 VIII, 3 X, 15 X, 29 X i 26 XI 1996.
 • Protokoły z zebrań koła UD Oświęcim 22 X i 26 X 1993.
 • Protokoły z zebrań zarządów i koła UW Oświęcim 28 X, 17 XI, 25 XI i 30 XI 1998.
 • Protokoły z zebrania zarządu UW Oświęcim 8 III i 16 VII 2002.
 • Protokoły z zebrania zarządu i koła UW Oświęcim 28 VIII i 26 IX 2001.
 • Protokół z posiedzenie koła UW Oświęcim 11 V 2001.
 • Protokół z zebrania koła UD Oświęcim 6 V 1991
 • Protokół z zebrania koła UD Oświęcim 1 VIII 1991.
 • Protokół z zebrania koła UD Oświęcim 9 I 1992.
 • Protokół z zebrania koła UD Oświęcim 26 X 1992.
 • Protokół z zebrania koła UD Oświęcim 24 XI 1992.
 • Protokół z zebrania koła UD Oświęcim 7 XII 1993.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 24 I 1995.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 23 V 1995.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 30 V 1995.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 28 I 1997.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 24 VI 1997.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 14 XI 1997.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 9 XII 1997.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 29 V 1998.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 27 III 1998.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 26 VI 1998.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 24 III 2003.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 7 IV 2003.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 7 III 2005.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 11 V 2005.
 • Protokół z zebrania koła UW Oświęcim 4 VI 2001.
 • Protokół z zebrania lokalnych oddziałów UD i KLD Oświęcim 22 I 1992.
 • Protokół z zebrania połączeniowego powołującego koło UW Oświęcim 10 V 1994.
 • Protokół z zebrania zarządu UW Oświęcim 12 VIII 1999.
 • Protokół z zebrania zarządu UW Oświęcim 11 VI 2002.
 • Protokół z zebrania zarządu UW Oświęcim 5 XI 2002.
 • Protokół z zebrania zarządu UW Oświęcim 26 VIII 2004.
 • Rozmowa autora z T. Dziędzielem z KLD w Oświęcimiu 7 IV 2014.
 • Rozmowa autora z J. Siwkiem i F. Wądrzykiem z UD w Oświęcimiu 6 II 2002.
 • Uchwała nr I/3/90 RM w Oświęcimiu z 6 VI 1990 w/s wyboru delegatów do sejmiku samorządowego.
 • Uchwała nr XXIV/130/91 RM w Oświęcimiu z 11 IX 1991 w/s wyboru członka Zarządu Miasta Oświęcim.
 • Uchwała VI/46/94 RM w Oświęcimiu z 28 XI 1994 w/s wyboru I Wiceprezydenta Mia-sta Oświęcim.
 • Uchwała VI/47/94 RM w Oświęcimiu z 28 XI 1994 w/s wyboru II Wiceprezydenta Miasta Oświęcim.
 • Uchwała XLII/340-341/97 RM w Oświęcimiu z 13 VI 1997 w/s wyboru Prezydenta i I Wiceprezydenta Miasta.
 • Uchwała III/9/98 RM w Oświęcimiu z 2 XII 1998 w/s wyboru Prezydenta Miasta.
 • Uchwała III/14/98 RM w Oświęcimiu z 7 XII 1998 w/s wyboru I Wiceprezydenta Miasta.
 • Uchwała XIII/80/99 RM w Oświęcimiu z 26 V1999 w/s wyboru etatowego Członka Zarządu Miasta.
 • Uchwały RM I/2/90 z 6 VI 1990; II/15/90 z 19 VI 1990; LI/289/93 z 29 I 1993.
 • Urbiński J., 2013, Dzieje i kultura Ziemi Oświęcimskiej, Oświęcim.
 • Urbiński J., 2004, PMA-B jako podmiot polityczny w zarządzaniu miastem Oświęcim, Katowice.
 • Urbiński J., Czarnik K.W., 2011, Wydawnictwa polityczne w Oświęcimiu po 1989 roku, „Media i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Władysław Frasyniuk – przewodniczący UW, Unia Wolności, http://www.uw.org.pl/ wladze.php?id=1 (20.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a60fed-c1dc-4e11-be26-1d804d00916f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.