PL EN


Journal
2013 | 9 | 1 | 35-42
Article title

AN EOQ MODEL FOR THREE PARAMETER WEIBULL DETERIORATING ITEM WITH PARTIAL BACKLOGGING

Selected contents from this journal
Title variants
PL
MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DLA TRZECH PARAMETRÓW UTRATY WARTOŚCI WEIBULLA Z CZĘŚCIOWYMI ZALEGŁOŚCIAMI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Business organisations are facing a lot of competition during these days. To withstand the competition and to remain in the front row, an enterprise should have optimum profitable plan for his business. Researchers in recent years have developed various inventory models for deteriorating items considering various practical situations. Partial backlogging is considerably a new concept introduced in developing various models for Weibull deteriorating items. Methodology: In this paper an inventory model has been developed considering three parameter Weibull deterioration of a single item with partial backlogging. Here demand rate is considered to be constant and lead time is zero. During the stock out period the backlogging rate is variable and is dependent on the length of the waiting time for the next replenishment. Results and conclusion: Optimal order quantity and total variable cost during a cycle has been derived for the proposed inventory model considering three parameter Weibull deteriorating item with partial backlogging. The results obtained in this paper are illustrated with the help of a numerical example and sensitivity analysis.
PL
Wstęp: W obecnych czasach przedsiębiorstwa musza sprostać wielu wymaganiom stawianym prze konkurencyjny rynek. Aby pokonować konkurencję pozostać liderem, przedsiębiorstwo powinno opierać się na optymalnym planie zyskowności swojej działalności. W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele modeli dla asortymentów podlegających zużyciu praktycznie dla każdej występującej w rzeczywistości sytuacji. Częściowe zaległości są nową koncepcją wprowadzoną w rozwijanych modelach Weibulla. Metody: Model zapasów asortymtentu dla którego występują częściowe zaległości został opracowany dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla. Założono, że popyt jest stały oraz czas realizacji równa się zero. W okresie braków współczynnik zaległości jest zmienny i zależy od czasu oczekiwania na uzupełnienie zapasów. Wyniki i wnioski: Optymalna wielkość zamówienia oraz całkowity koszt zmienny w czasie cyklu zostały opracowane dla proponownego modelu zapasów uwzględniającego trzy parametry zużycia Weibulla z częściowymi zaległościami. Wyniki zostały zaprezentowany przy pomocy przykładu liczbowego oraz analizy wrażliwości..
Journal
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
35-42
Physical description
Contributors
author
  • Department of Statistics Sambalpur University Jyoti Vihar Sambalpur-768019, India , c.tripathy@yahoo.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49a87928-66ac-46ff-9661-566822870af6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.