PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 207-217
Article title

Rodzice siłą demokracji

Content
Title variants
EN
Parents as the driving force of democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
207-217
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
References
 • Biesta G. (2011), The Ignorant Citizen: Mouffe, Rancière, and the Subject of Democratic Education, „Studies in Philosophy and Education”, Special issue, nr 30, ss. 141–153.
 • Brameld T. (2014), Edukacja jako siła, przeł. Piotr Kostyło, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Crouch C. (2004), Post-democracy, Polity Press, Cambridge.
 • Koczanowicz L. (2015), Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, PWN, Warszawa.
 • Mendel M. (2017), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Rancière J. (1999), Disagreement, University of Minnesota Press, Minneapolis & London.
 • Rancière J. (2007), Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, tłum. M. Kropiwnicki i J. Sowa, Wydawnictwo Ha!Art, Warszawa.
 • Reay D. (2014), White middle-class families and urban comprehensives: the struggle for social solidarity in an era of amoral familism, „Families, Relationships and Societies”, 3(2), ss. 235–249.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49b1ded4-70fc-4d93-943f-328a5d081141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.