PL EN


2019 | 16 | 289-303
Article title

Perswazyjność operatorów argumentacyjnych w języku polskim i ukraińskim na przykładzie przemówień prezydenckich: analiza funkcjonalna i prozodyczna

Content
Title variants
EN
Persuasiveness of Argumentative Operators in Polish and Ukrainian on the Example of Presidential Speeches: Functional and Prosodic Analysis
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze the speeches of the presidents of Poland and Ukraine. This article is about specific words, called argumentative operators, which have an important persuasive function at the metatextual level of language. The main purpose of this text is to compare the use of argumentative operators for their persuasive properties in the New Year’s speeches from 2018 of both politicians. The textual functions and prosodic properties of operators have been analyzed.
Year
Issue
16
Pages
289-303
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
author
 • Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
References
 • Przemowienie Andrzeja Dudy. 31.12.2018 r. https://www.youtube.com/watch?v=7Kd7drpdwqc. 2.02.2019 r.
 • Przemowienie Petra Poroszenki. 31.12.2018 r. https://www.youtube.com/watch?v=9R49X5VjMZ8. 2.2.2019 r.
 • Awdiejew, Aleksy i Grażyna Habrajska. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej t. 1. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2004. Print.
 • Awdiejew, Aleksy i Grażyna Habrajska. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej t. 2. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2006. Print.
 • Bloch, Jagoda. „Intonacja polskich wystąpień publicznych – od konferencji prasowej do mownicy sejmowej”. Studia medioznawcze 3/54 (2013): 61–71. Print.
 • Dubisz, Stanisław. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN, 2004. Print.
 • Dulkiewicz, Leokadia i Irena Sawicka. Fonetyka i fonologia. Krakow: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1995. Print.
 • Habrajska, Grażyna. „Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa”. Folia Litteraria Polonica 7/2 (2005): 91–126. Print.
 • Lewiński, Piotr. „Granice perswazji”. Język w komunikacji t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łodź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001, 284–293. Print.
 • Rogala, Anna. „Operatory argumentacyjne, czyli retoryczne środki perswazji”. Forum Artis Rhetoricae. Retoryka codzienności. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?. Red. Jakub Zdzisław Lichański. Red. tomu Artur Tworek. Warszawa: DIG, 2019, 33–41. Print.
 • Tworek, Artur. „O potrzebie polikonfrontatywnych badań językoznawczych”. Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift fur Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag. Red. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Alina Jurasz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, 253–260. Print.
 • Tworek, Artur. Einfuhrung in die deutsch-polnische vergleichende Phonetik. Dresden, Wrocław: Wydawnictwo ATUT/Neisse Verlag, 2010. Print.
 • Walczak, Bogdan. „Co to jest język polityki”. Język a kultura 11. Język polityki a wspołczesna kultura polityczna. Red. Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński. Wrocław: Towarzystwo Przyjacioł Polonistyki Wrocławskiej, 1994, 15–20. Print.
 • Wierzbicka, Anna. „Akty mowy”. Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Studiow. Red. Maria Renata Mayenowa. Wrocław, Warszawa, Krakow, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, 201–219. Print.
 • Zaleska, Zuzanna. „Perswazja w języku polityki”. Dialogi polityczne 9 (2008): 255–266. Print.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49b5b653-8955-4975-8661-f974c294bab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.