PL EN


2014 | 86 | 144-160
Article title

Ścieralność (mapowanie Basinskiego). Przestrzenne struktury pamięci w filmach „Patience (After Sebald)” Granta Gee, „Babeldom” Paula Busha i „Over Your Cities Grass Will Grow” Sophie Fiennes

Title variants
EN
Abrasion (Mapping of Basinski). Spatial memory structures in Grant Gee’s “Patience (After Sebald), Paul Bush’s “Babeldom” and Sophie Fiennes’ “Over Your Cities Grass Will Grow”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czas w tekście filmowym można przyrównać do „martwego punktu“ kamery. Choć to medium jest nierozerwalnie związane z transformacją, to „czasowość” – o ile nie została ujęta w temacie filmu bądź wyrażona za pomocą rozwiązań technicznych (przyspieszenie, spowolnienie taśmy) – najczęściej zostaje „przetłumaczona” na przestrzeń w kadrze (czas-obraz Deleuze’a, trwanie u Bergsona). Jednak aparat poznawczy tworzy abstrakcyjną koncepcję czasu po to, by powiązać ze sobą różnorodne zjawiska: cykle organizmu i natury, entropii oraz pamięci porządkującej wydarzenia w czasie. Posługując się analogią rozpadających się – wraz z każdym odtworzeniem – taśm Williama Basinskiego, w niniejszym studium Stasiowski wybiera podejście alternatywne i skupia się na filmach ujmujących czas za pośrednictwem przestrzennych modeli pamięci, pozornie posługujących się reprezentacjami architektonicznymi (miejsca naznaczone rozkładem). W rzeczywistości za ich pośrednictwem filmy konstruują adekwatną strukturę narracyjną, w której czas staje się zmienną funkcji pamięci.
EN
Time in a film text can be compared to the “blind spot” of the camera. Although this medium is inextricably linked with transformation, “temporality” – unless it is included in the title of the film or expressed by technical solutions (acceleration, deceleration of the film) – is usually “translated” into the space in the frame (Deleuze’s time-image, Bergson’s duration). However the cognitive apparatus creates an abstract concept of time in order to tie together diverse phenomena: bodily and natural cycles, entropy and memory ordering events in time. Using the analogy of William Basinski’s tapes, that disintegrate gradually with each playing, in this study Stasiowski chooses an alternative approach and focuses on films that deal with time using models of spatial memory, that appear to rely on architectural representations of time (places marked with decay). In fact, through them, adequate narrative structures are constructed, in which time becomes a variable of memory as a function.
Year
Issue
86
Pages
144-160
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, zibi46@o2.pl
References
  • Holl, Steven. 1996. Interwining. New York: Princeton Architectural Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49b80df8-e9f1-42eb-a591-9ad7220f4928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.