PL EN


2018 | 25 | 103-112
Article title

Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament

Content
Title variants
EN
Actio and contemplatio – two wings of the apostolate blessed Bolesława M. Lament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bł. Bolesława Lament reprezentuje nurt duchowości chrześcijańskiej właściwy osobom konsekrowanym: kontemplacyjno-apostolski. Te dwa wymiary składają się na treść niniejszego artykułu. Autor dokonuje syntezy actio i contemplatio w życiu bł. Bolesławy, czyniąc w ten sposób jeden, najbardziej właściwy chrześcijańskiemu życiu, model czerpiący z szeroko pojętej mistyki, prowadzącej do apostolskiego działania i apostolskich dzieł ukierunkowujących na mistykę.
EN
Blessed Bolesława Lament represents the mainstream of Christian spirituality proper to consecrated people who are both contemplative and apostolic. This article shows these two. The author makes the synthesis of actio and contemplatio in the life of the Blessed Bolesława, thus making the one, the most appropriate model of Christian life. It is drawn from a broader mysticism that leads to apostolic action and works with the aim on mysticism.
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, r.kimsza@pb.edu.pl
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
References
 • Bernard, Charles A. Teologia spirituals. Wydawnictwo San Paolo: Milano, 1993.
 • Dekret Świętej Kongregacji Soboru „Sacra Tridentina Synodus” o codziennej Komunii Świętej. W: Eucharystia w wypowiedziach Papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., red. Romuald Rak, 31–36. London: KOW Veritas 1987.
 • Filokalia. Teksty o modlitwie serca. Kraków: Wydawnictwo M, 2002.
 • Gogola, Jerzy W. Teologia komunii z Bogiem. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2001.
 • Gronkiewicz, Adrianna T. Życie i działalność Bolesławy Marii Lament (1862–1946) założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Warszawa, 1990.
 • Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle Tajemnicy Odkupienia. Rzym, 1984.
 • Jan Paweł II. Wprowadzenie z Encykliki „Ecclesia de Eucharistia” Ojca świętego Jana Pawła II do biskupów do kapłanów i diakonów do zakonników i zakonnic do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła, 3–13. Rzym, 2003.
 • Korbut, Ewa. Duchowość Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Warszawa, 2014.
 • Lament, Bolesława. Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. T. 1. Mps. Białystok, 1944.
 • Lament, Bolesława. Pisma. Mps.
 • Michniewicz, Wojciech. Eucharystia w życiu bł. Bolesławy. Dostęp 20.12.2017. http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/zalozycielka_opracowania.html.
 • Sobór Watykański II. Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego „Perfectae Caritatis”. Rzym, 1965.
 • „Założycielka. Wspomnienia o bł. Bolesławie”. Dostęp 3.06.2016. http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/zalozycielka_wspomnienia.html.
 • „Założycielka. Życie”. Dostęp 1.06.2016. http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/zalozycielka_zycie.html.
 • Zarzycki, Stanisław T. „Kontemplacja”. W: Leksykon Duchowości Katolickiej, red. Marek Chmielewski, 432–446. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49bd83f8-1999-4166-bd29-98b642688abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.