PL EN


2015 | 15 | 1 | 23-30
Article title

A sociological analysis of martial arts in Spain. A focus on the recent evolution, characteristics and social profile of judo, karate and taekwondo practitioners

Content
Title variants
PL
Analiza socjologiczna sztuk walki w Hiszpanii. Skupienie uwagi na ostatnich zmianach, cechach i profilu społecznym praktyków judo, karate i taekwondo
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article presents a sociological approach to the study of martial arts in Spanish society. With few exceptions, martial arts have not received much attention from Spanish social scientists. After carrying out a historical contextualization of the emergence and evolution of martial arts, specifically judo, karate and taekwondo, the study offers a sociological analysis of the practice of these martial arts based on data from various annual statistical directories and surveys on sport participation. These sources make it possible, on the one hand, to examine the evolution of the number of clubs and federative licenses included in the category of martial arts and, on the other, to provide a more in-depth view of the characteristics and socio-demographic profile of their practitioners.
PL
W artykule przedstawiono socjologiczne podejście do studiowania sztuk walki w społeczeństwie hiszpańskim. Z kilkoma wyjątkami, sztuki walki nie zwróciły na siebie większej uwagi hiszpańskich badaczy społecznych. Po przeprowadzeniu historycznej kontekstualizacji powstawania i rozwoju sztuk walki, w szczególności judo, karate i taekwondo, niniejsze studium socjologiczne oferuje analizę praktyki tych sztuk walki, na podstawie danych z różnych rocznych katalogów statystycznych i badań dotyczących partycypacji w sportach. Źródła te umożliwiają, z jednej strony, zbadanie rozwoju liczby klubów i federacyjnych licencji zawartych w kategorii sztuk walki oraz, z drugiej strony, zapewniają lepszy wgląd w pogłębioną charakterystykę i społeczno-demograficzny profil ćwiczących. W okresie między rokiem 1987 a 1995 nastąpił największy wzrost liczby ćwiczących judo, karate i taekwondo. W 1990 roku wydano w Hiszpanii 290 595 pozwoleń, co stanowiło 12,5% ogólnej liczby licencji sportowych istniejących w tym czasie w kraju. Obecnie ponad dwieście tysięcy osób (202 161) ćwiczy w stowarzyszeniach. Judo jest najbardziej powszechnie praktykowane z trzech wymienionych sportów (106 466 stowarzyszonych licencji), następnie karate (61 395) i taekwondo (34 300). Co więcej, 79% z tych licencji należy do mężczyzn, a 21% do kobiet. Taekwondo jest sztuką walki z największym odsetkiem kobiet (39,1%), w porównaniu do 29,2% w przypadku karate i 19,8% judo. Jeśli chodzi o ogólną praktykę (innymi słowy, co jest zawarte w badaniach dotyczących udziału w sporcie całej populacji, w ramach federacji lub nie), 0,8% populacji między 15 a 65 lat praktykowało sztuki walki w 1975 roku. Ta ilość wzrosła osiągając 2,1% w roku 1990. Od tego czasu nastąpił stopniowy spadek aż do 0,9% w 2014 roku. W artykule podkreślono również, że sztuki walki są praktykowane coraz częściej w klubach lub stowarzyszeniach z wykorzystaniem urządzeń klubów lub prywatnych siłowni. Ponadto dowiedziono również, że praktykujący sztuki walki dużo częściej uczestniczą w lokalnych, wojewódzkich i krajowych ligach i zawodach niż ludzie, którzy praktykują inne sporty. Rezultaty badań wykazały, że sztuki walki są praktykowane częściej przez młodszych mężczyzn o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym.
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
23-30
Physical description
Contributors
  • University of Valencia, Valencia (Spain)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49be2493-162a-486a-bba5-fcb33159a63d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.