PL EN


2020 | 2 | 137-159
Article title

T. G. Masaryk tváří v tvář darwinismu a evolučnímu způsobu myšlení

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Darwinism and Evolution in the Work of T. G. Masaryk
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The main contribution of this study lies in the chronologically ordered analysis of the texts in which Tomáš G. Masaryk writes about the problematics of the evolution and Darwinism. Although there are strong anticlerical motives in his work, his thoughts show surprising affinity to the contemporary Catholic theologians who were open to the possibility of the creation of the species and the human being through the evolution. Masaryk has no doubts about the key role of the Creator in the process of the origin of the species and the human being, about the immortality of the human soul which is, in his opinion, not deducible from purely evolutionary processes, about intelligent design of these processes. Inspirational sources of this stand may be only estimated, but it is very probable that confirmation of Masaryk’s invariable stands were strongly influenced by Matěj Procházka, his secondary school teacher at Brno, and Franz Brentano, an excellent professor at Vienna Faculty of Art.
Keywords
Discipline
Year
Volume
2
Pages
137-159
Physical description
Contributors
 • TF JU Kněžská 8 České Budějovice
References
 • MASARYK, T. G., "O pokroku, vývoji ve světě," in: MASARYK, T. G., Juvenilie - studie a stati 1876-1881, Praha: Ústav T. G. Masaryka 1993, s. 48-68.
 • MASARYK, T. G., Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, Praha: Masarykův ústav 2002.
 • MASARYK, T. G., "Počet pravděpodobnosti a Humova skepse," (1 ed.: Praha, Nakladatelství J. Otto 1883), in MASARYK, T. G., Přednášky a studie z let 1882-1884, Praha: Ústav T. G. Masaryka 1998, s. 13-45.
 • MASARYK, T. G., "recenze W. F. Kirby, Evolution and natural Theology, 1884," (1885), in MASARYK, T. G., Z počátků Athenaea 1883-1885, Masarykův ústav AV ČR: Praha 2004, s. 145-146.
 • MASARYK, T. G., "Recenze - P. J. Vychodil, Důkazy jsoucnosti Boží a dějiny jejich, Brno 1889" (1890), in MASARYK, T. G., Slovanské studie a texty z let 1889-1891, Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR 2007, s. 183-185.
 • MASARYK, T. G., "Člověk a příroda (sociologická studie)," MASARYK, T. G., Slovanské studie a texty z let 1889-1891, Praha 2007: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, s. 189-291.
 • MASARYK, T. G., Otázka sociální I, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000.
 • MASARYK, T. G.,Otázka sociální II, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000.
 • MASARYK, T. G., "Česká otázka - snahy a tužby národního obrození," (Praha: Čas, 1895), in MASARYK, T. G., Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus, Praha: Masarykův ústav AV ČR 2000, s. 11-172.MASARYK, T. G., "Ideály humanitní", in: MASARYK, T. G.,: Ideály humanitní a texty z let 1901-1903, Praha: Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav - Archiv AV ČR 2011, s. 38-68.
 • MASARYK, T. G., Moderní člověk a náboženství, Masarykův ústav AV ČR: Praha 2000.
 • MASARYK, T. G., "Los von Rom," (Přednáška ze dne 29. 5. 1902 v Bostonu), in MASARYK, T. G., Ideály humanitní a texty z let 1901-1903, Praha: Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav - Archiv AC ČR 2011, s. 232-240.
 • MASARYK, T. G., "V boji o náboženství", in T. G. MASARYK, Z bojů o náboženství a texty z let 1904-1906, Praha: Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav - Archiv AV ČR 2014, s. 74-98.
 • MASARYK, T. G., "Řeč ke studentům o vědě a náboženství, náboženství a škole," in MASARYK, T. G., Z bojů o náboženství a texty z let 1904-1905, Praha: Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav - Archiv AC ČR 2014, s. 412-423.
 • MASARYK, T. G., "Inteligence a náboženství," in MASARYK, T. G., Z bojů o náboženství a texty z let 1904-1906, Praha: Ústav T. G. Masaryka - Archiv AV ČR 2014, s. 530-575.
 • MASARYK, T. G., "Říšská rada, proslov ze 4. prosince 1907 o svobodě vědy", in MASARYK, T. G., Parlamentní projevy 1907-1914, Praha: Masarykův ústav AV ČR 2002, s. 64-74.
 • MASARYK, T. G., "Smiřovatel vědy a víry," in MASARYK, T. G-, Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914, Praha: Ústav T. G. Masaryka a Archiv AV ČR, s. 512-514.
 • MASARYK, T. G., Rusko a Evropa II. Studie o duchovních proudech v Rusku, Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1996.
 • MASARYK, T. G., Rusko a Evropa III. Studie o duchovních proudech v Rusku, Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1996.
 • ČAPEK, KAREL, Hovory s T. G. M., Praha: Fragment 2009.
 • ČELAKOVSKÝ, LADISLAV JOSEF, "Úvahy přírodovědecké o Darwinově theorii", Osvěta 7, 1877, s. 578-597; 655-674; 728-747.
 • "Ediční poznámka", in T. G. MASARYK, Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, Praha: Masarykův ústav 2002, s. 197-202.
 • FICHMAN, MARTIN,, An Exclusive Victorian, Chicago: University of Chicago 2004.
 • GÖSCHLER, CONSTANTIN, Rudolf Virchow: Mediziner, Anthropologe, Politiker, Cologne - Wiemar - Vienna: Böhle, 2002.
 • KNABENAUER, JOSEPH, S.J., "Glaube und Deszendenztheorie," Stimmen aus Maria-Laach 13, 1877, s. 69-86, 121-138.
 • NEJEDLÝ, ZDENĚK, T. G. Masaryk. Kniha 1. Masarykovo mládí 1850-1976, 2. ed., Praha: Orbis 1949.
 • POLÁK, STANISLAV, T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 1, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000.
 • POLÁK, STANISLAV, T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 2, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001.
 • POSPÍŠIL, C. V., "Konstantin Hasert (1851-1923), průkopník katolické recepce evolučního vzniku lidského těla," Studia theologica XVIII, 2016/4, s. 47-62.
 • POSPÍŠIL, C. V., "Norbert Peters - svědek postoje katolických biblistů k hypotéze evolučního vzniku člověka na přelomu 19. A 20. století," Studia theologica XIX, 2017/2, s. 91-14.
 • POSPÍŠIL, C. V., "Johann Baptist Göttsberger (1868-1958), svědek zásadních proměn postoje katolické teologie k teorii evolučního vzniku člověka," Studia theologica XIX, 2017/3, s. 61-76.
 • POSPÍŠIL, C. V., "Biblista F. E. Gigot (1859-1920), Augustin z Hippo a evoluční vznik člověka," Studia theologica 20, 2018/2, s. 169-184;
 • POSPÍŠIL, C. V., "Literát Antonio Fogazzaro (1842-1911) a biskup Geremia Bonomelli (1831-1914) - průkopníci katolické recepce evolučního vzniku člověka" Studia theologica 20, 2018/3, s. 145-168.
 • POSPÍŠIL, CTIRAD VÁCLAV, Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Praha: Karolinum 2017.
 • POSPÍŠIL, CTIRAD VÁCLAV, Průkopníci a jejich odpůrci. Světová katolická teologie 1871-1910 a evoluční vznik - stvoření člověka, Praha: Karolinum 2018.
 • POSPÍŠIL, CTIRAD VÁCLAV, Masaryk iritující a fascinující, Praha: Karolinum 2018.
 • PROCHÁZKA, MATĚJ, "Nauka Darwinova a >>Květy<<, Hlas 18, 1866, č. 16, s. 124-127.
 • ROMANES, GEORGE JOHN, Darwin and after Darwin, an exposition of Darwinian theory and the discussion of post-Darwinin questions I - II - III, Longmans: London 1897.
 • ROMANES, GEORGE JOHN, Darwin a po Darwinovi 1, Bursík & Kohout: Praha 1897.
 • ROMANES, GEORGE JOHN, Darwin a po Darwinovi 2, podarwinistické otázky sporné: dědičnost, užitečnost, Bursík & Kohout: Praha 1897-1898.
 • RUSE, MICHAEL, Charles Darwin: Filosofické aspekty jeho myšlení, Praha: Academia 2011.
 • WALLACE, ALFRÉD RUSSEL, "Proti eugenikům," Živa 9, 1913, s. 280-281.
 • ŘEHÁKOVÁ, VERONIKA, Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811-1889), disertační práce obhájená na KTF UK v Praze 2019.
 • ŘEHÁKOVÁ, VERONIKA, "Matěj Procházka (1811-1889) - život, osobnost a dílo," in KONÍČEK, JIŘÍ (ed.), František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu, Olomouc: Moravsko-slezská křesťanská akademie 2018, s. 87-111.
 • SVOBODA, JAN, Masarykův realismus a filosofie pozitivismu, Praha: Filosofia 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49c4f47f-bea9-4a8e-84c0-2579db609aff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.