PL EN


2011 | 2 | 2 | 159-165
Article title

Prírodoveda v logických oporách a appletoch pre žiakov primárnej školy

Content
Title variants
PL
Uczenie się przyrody przez logiczne łamigłówki i aplikacje komputerowe jako wsparcie uczniów szkoły podstawowej
Languages of publication
SK PL EN
Abstracts
SK
Príspevok sa zaoberá problematikou počítačovej vizualizácie prírodovedného učiva pre žiakov mladšieho školského veku, ktorý navštevujú primárny stupeň vzdelávania, t.j. 1 až 4. ročník základnej školy.
PL
W artykule opisano wybrane kwestie wizualizacji programu nauczania informatyki dla uczniów młodszych szkoły podstawowej, tj. od 1 do 4 klasy szkoły podstawowej.
EN
The article discusses the topic of computer visualisation of the educational contents of natural sciences subject taught at primary level, i.e. from the first to the fourth grade of primary school.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
159-165
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Bernátová R. (2001), Vizualizácia systému logickej štruktúry učiva a jej aplikácia v prírodovede, Prešov: Rokus, s. 112. ISBN 80-89055-08-7.
  • Bernátová R. (2002), Vizualizácia systému logickej štruktúry biologického učiva a jej aplikácia v edukácii [In:] Technológia vzdelávania, č. 07, roč. X, s. 10–13, Nitra: Slovdidac. ISSN 1335-003X.
  • Bernátová R., Bernát M.: (2004), Technika vizualizácie systému logickej štruktúry biologického a biofyzikálneho učiva na báze jeho kybernetickej podstaty I [In:] Technológia vzdelávania, č. 3, roč. XII., s. 12–14. Nitra: Slovdidac. ISSN 1335-003X.
  • Bruner J. (1965), Vzdělávací proces, Praha: SPN.
  • Turek I. (1998), Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Bratislava: Edukácia.
  • Šatalov V.F. (1987), Točka opory, Moskva: Pedagogika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49cdf9a7-9bc9-4abb-8f3c-47279a2aead8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.