PL EN


2019 | 46 | 2(539) | 1
Article title

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
FROM THE ISSUE EDITOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Numer „Polityki Społecznej”, który oddajemy w Państwa ręce, w całości poświęcony jest tematowi rodzinnej pieczy zastępczej. Dla polityki społecznej to szczególnie ważny obszar działania, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa dzieci i form pomocy społecznej oferowanych rodzinom w kryzysie. Stosowane rozwiązania, w tym piecza zastępcza, powinny prowadzić do zażegnania sytuacji kryzysowej, poprawy warunków życiowych, ograniczania marginalizacji, przełamywania barier rozwojowych i edukacyjnych. Temat jest aktualny, ponieważ system pieczy zastępczej przeżywa obecnie głęboką reformę instytucjonalną. Wymaga to między innymi zrozumienia idei rodzicielstwa zastępczego oraz dużego zaangażowania społecznego. Celem tego numeru jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy systemu pieczy zastępczej i jego skutki społeczne z perspektywy polityki społecznej, socjologii i pedagogiki. Numer rozpoczyna prezentacja podstawowych regulacji prawnych i instytucjonalnych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej oraz aspektów społecznych rodzicielstwa zastępczego jako środowiska opiekuńczo-wychowawczego. Następnie zaprezentowano istotne aspekty przemian pieczy zastępczej w Polsce na przestrzeni stu lat z wykorzystaniem koncepcji trajektorii rozwojowych (path dependence). Zauważono, że w każdym z okresów analizy (II RP, PRL, III RP) dynamika rozwoju instytucji była w wielu aspektach zbliżona: zmierzała od instytucjonalnych do rodzinnych form pieczy zastępczej. Na podstawie ogólnopolskich informacji statystycznych dokonano analizy efektów zmian w latach 2012–2017. W artykule odniesiono się do najważniejszych założeń ustawy: wzmocnienia pracy z rodziną w środowisku, ograniczenia liczby dzieci będących pod nadzorem sądów i umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej oraz usamodzielniania młodych dorosłych. Wyniki analizy funkcji rodziny i ich dostosowanie do sytuacji dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej są tematem kolejnego artykułu. Autor przedstawia w nim wyniki badań terenowych i na ich podstawie prezentuje nową klasyfikację funkcji rodziny. Zagadnienie rodzicielstwa zastępczego rozumianego jako zorientowana na osobę usługa społeczna jest kolejnym tematem zeszytu. Uwzględniono obserwowany w krajach rozwiniętych kontekst „kryzysu rodzin zastępczych” oraz odwołano się do koncepcji children’s services i children’s spaces. Podjęto tu temat podmiotowości i praw dziecka. Profesjonalizacja pieczy zastępczej ukazana jest jako proces niezbędny dla nowoczesnej i efektywnej pomocy rodzinom w kryzysie. Napotyka on jednak wiele barier rozwoju zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Artykuł prezentuje dane na temat skali zawodowego rodzicielstwa zastępczego w Polsce i zapotrzebowania wynikającego z procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w naszym kraju. Na zakończenie prezentujemy dwa artykuły dotyczące zagranicznych rozwiązań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech piecza zastępcza zbudowana jest wokół kluczowych wartości – potrzeb dziecka, jego dobra i bezpieczeństwa. Realizowana jest przede wszystkim przez zawodowe rodziny zastępcze, które mają silną pozycję jako element w systemie wsparcia. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszym numerze „Polityki Społecznej” teksty staną się ważnym głosem w dyskusji oraz będą inspiracją do nowych badań i wymiany doświadczeń.
Keywords
Year
Volume
46
Issue
Pages
1
Physical description
Contributors
  • Instytut Studiów Politycznych PAN
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49cfb947-7a5c-4ac6-8ebb-3d07d1742c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.