PL EN


1996 | 4 | 429-432
Article title

Lednicka Arkada

Content
Title variants
Arkade von Lednica
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
4
Pages
429-432
Physical description
Dates
published
1996
References
 • Dalbor W. 1959. Dwór książęcy z X w. na Ostrowie Lednickim. SlAn 6, s. 172-288.
 • Fogel J. 1991. Pompeja Polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego. Poznań.
 • Grygorowicz A. 1985. Nowy wariant rekonstrukcji rotundy na Ostrowie Lednickim na tle wczesnopiastowskiej aglomeracji stołecznej. IV Konferencja Naukowa Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Prace Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Poznań.
 • Józefowiczówna K. 1969. Sztuka w okresie wczesnoromańskim. [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1. Do roku 1793. red. J. Topolski. Poznań.
 • Łomnicki J. 1977. Polański rezerwat historyczno-krajobrazowy. Ostrów Lednicki. Pomnik Historii Kultury Narodu Polskiego. Poznań.
 • Raczyński E. 1842. Wspomnienia Wielkopolski, t. 1. Poznań.
 • Raczyński E. 1843. Wspomnienia Wielkopolski, t. 2. Poznań.
 • Raczyński E. 1843. Wyspa na Jeziorze pod Lenną Górą, Przyjaciel Ludu 51, R.9, t. 2, (17 czerwca 1843), s. 403-405.
 • Raczyński E. 1991. Wspomnienia Wielkopolski. Wybór rycin, (wstęp A. Karłowska-Kamzowa), Poznań.
 • Sokołowski M. 1876. Ruiny na Ostrowie Jeziora Lednicy. Studjum nad budownictwem w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce. Na podstawie badań wspólnie na miejscu odbytych z Prof. Władysławem Łuszczkiewiczem. Kraków.
 • Studia Lednickie 2, 1991.
 • Szulc K. 1863. Budowle i usypiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie, RTPNP 2, s. 399 - 402.
 • Tomaszewski A. 1974. Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier. Studia z historii sztuki, t. 19, Wrocław, Kraków, Gdańsk.
 • Żurowska K. 1993. (red.) U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
83-903072-2-7
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49d338ed-47a2-4bcb-8f33-80cd97fd2e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.