PL EN


2009 | 80 | 123-131
Article title

Testament własnoręczny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego

Title variants
EN
An Oligraphic Testament in Connection with Legal (Code) Regulations, Doctrine Views and Supreme Court's Jurisdiction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Testament własnoręczny, zwany też testamentem holograficznym, to najprostsza forma testamentu przewidziana przez prawo. Spadkodawca może sporządzić taki testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednak te proste ustawowe wymagania dotyczące sporządzania testamentów własnoręcznych w praktyce rodzą wiele wątpliwości i problemów interpretacyjnych.
EN
An oligraphic testament, also called holographic will, is the simplest form of law testaments. Such testament can be hand-written by a devisor, signed by him and it should contain a date of its making. However, in practice these basic legal requirements of making oligraphic testaments raise many doubts and interpretative problems.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Biuletyn "Monitor Prawniczy".
  • 2. Biuletyn "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" (OSNC).
  • 3. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta.
  • 4. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 1997.
  • 5. Internetowa Baza Informacji Prawniczej "LEX".
  • 6. Ustawa-Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49d3514c-e3be-48e9-866e-15d7745d7d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.