PL EN


2015 | 7(43) | 1 | 87-99
Article title

Zagrożenie fundamentalizmem islamskim w poradzieckiej Azji Centralnej

Title variants
EN
The Threat of Islamic Fundamentalism in Post-Soviet Central Asia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article provides an analysis of Islamic fundamentalism in post-Soviet Central Asia as well as a contribution to the lively discussion among journalists and analysts on the threat to national security posed by the Islamic State in Iraq and Syria. The main claim of the article is that post-Soviet regimes create an Islamic extremism threat themselves. The deliberation is an attempt to answer the questions about the actual significance of Islamic fundamentalism in the region and the Islamic State impact on the national security of central-Asian republics. The paper is based on scientific literature, analytical centers studies and media reports. The analysis revealed that: the Islamic State has only a limited influence on security in post-Soviet Central Asia; authoritarian regimes use Islamic fundamentalism to pursue their own political interests; the activity of radical Islamic groups should be perceived in terms of a challenge rather than a threat to security in the region.
PL
Artykuł odnosi się do zjawiska fundamentalizmu islamskiego w poradzieckiej Azji Centralnej i stanowi komentarz do ożywionej wśród dziennikarzy oraz analityków dyskusji na temat zagrożenia bezpieczeństwa poszczególnych państw ze strony Państwa Islamskiego, powstałego na terenie Iraku i Syrii. W rozważaniach podejmuje się próbę odpowiedzi na pytania dotyczące faktycznego znaczenia fundamentalizmu islamskiego oraz wpływu Państwa Islamskiego na bezpieczeństwo w republikach centralno-azjatyckich. Autorka udowadnia, że reżimy na obszarze poradzieckim same kreują zagrożenia islamskim ekstremizmem. Tekst powstał w oparciu o literaturę naukową, raporty ośrodków analitycznych oraz doniesienia medialne. Analiza tych materiałów pozwala stwierdzić, że: wpływy Państwa Islamskiego w poradzieckiej Azji Centralnej są ograniczone; reżimy autorytarne wykorzystują fundamentalizm islamski do realizacji własnych interesów politycznych; działalność radykalnych grup islamskich powinna być definiowana jako wyzwanie, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie.
Year
Volume
Issue
1
Pages
87-99
Physical description
Contributors
References
 • Bahrom N., Tajikistan Denounces Appointment of Citizen as ISIL Leader in Syria, Central Asia Online, 29.08.2014, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/ main/2014/08/29/feature-02 (20.10.2014).
 • Brill Olcott M., Islam and Fundamentalism in Independent Central Asia, w: R. Yaakov (red.), Muslim Eurasia: Conflicting Legacies, London: Frank Cass 1995.
 • Brill Olcott M., The Roots of Radical Islam in Central Asia, Washington: Carnegie Endowment for International Peace 2002.
 • Central Asia: Tashkent and Bishkek Working to Combat `Terrorism', Radio Free Europe/Radio Liberty, 27.06.2006, http://www.rferl.org/content/article/1070130.html (19.10.2014).
 • Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 1998.
 • Islamic State Flag Hung from Tashkent Bridge, Radio Free Europe/Radio Liberty, 04.09.2014, http://www.rferl.org/content/uzbekistan-islamic-state-flag-tajikistan-syria-iraq/26565807.html (20.10.2014).
 • Islamic State Will Come to Central Asia, Uznews.net, 22.09.2014, http://www.uznews.net/en/central-asia/27688-islamic-state-will-come-to-central-asia (20.10.2014).
 • Karimow oskarża, BBC Polska, 14.05.2005, http://www.bbc.co.uk/polish/worldnews/story/2005/05/050514_uzbekistan.shtml (19.10.2014).
 • Kazakhstan: Government Moves to Add Hizb Ut-Tahrir to List of Terror Groups, Radio Free Europe/Radio Liberty, 18.03.2005, http://www.rferl.org/content/article/1058033.html (19.10.2014).
 • Kozłowski K., Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak: poradziecka Azja Centralna iXinjiang w polityce ChRL, Toruń: Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK 2011.
 • Kozłowski K., Kolory rewolucji, Warszawa: Wydawnictwo POLTEX 2012.
 • Kozłowski K., Polityczny obraz islamu w poradzieckiej Azji Centralnej, w: T. Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Lang J., Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, „Raporty OSW”, listopad 2013.
 • Lemon E., Assessing the Threat of Returning Foreign Fighters from Central Asia, „Geopolitical Monitor”, 18.09.2014, http://www.geopoliticalmonitor.com/assessing-threat-returning-foreign-fighters-central-asia (20.10.2014).
 • Maitra R., Remaking Central Asia, „Asia Times”, 27.05.2005, http://www.atimes.com/atimes/ Central_Asia/GE27Ag01.html (19.10.2014).
 • Malashenko A., Niyazi A., The Rahmon Phenomenon. New Challenges for Tajikistan's Long-Standing President, Carnegie Moscow Center, maj 2014.
 • Michel C., Moscow Hypes the Central Asia Jihadist Threat, „The Diplomat”, 06.10.2014, http: //thediplomat.com/2014/10/moscow-hypes-the-central-asia-jihadist-threat (20.10.2014).
 • Rashid A., Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, tłum. A. i M. Falkowscy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2003.
 • Stępniewski T. (red.), The New Great Game in Central Asia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Strachota K., Falkowski M., Dżihad i Nowa Wielka Gra. Paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, „Punkt Widzenia”, styczeń 2010.
 • The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, http://www. sectsco.org/EN123/show.asp?id=68 (19.10.2014).
 • Tibi B., Fundamentalizm religijny, tłum. J. Danecki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997.
 • Zapaśnik S., „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014.
 • Zięba R., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 15-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49d6d347-a5c1-4ecb-b673-6634807baecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.