PL EN


Journal
2012 | 92 | 3 | 162–173
Article title

Adaptacja zapożyczeń frazeologicznych w polszczyźnie na przykładzie zwrotu „zamiatać/zamieść coś pod dywan”

Title variants
EN
Adaptation of phraseological borrowing in Polish on example of the phrase "zamiatać/zamieść coś pod dywan"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z wieloma zapożyczeniami leksykalnymi z języka angielskiego trafiły do polszczyzny kalki frazeologiczne. Jedną z nich jest zwrot „zamiatać/zamieść coś pod dywan”. Powyższy artykuł zawiera analizę sposobów przyswajania tego związku wyrazowego w polszczyźnie z uwzględnieniem licznych innowacji w jego budowie, składzie leksykalnym, semantyce i łączliwości. Sformułowane zostały także ogólniejsze wnioski na temat adaptacji obcych zapożyczeń w języku polskim.
EN
Among many lexical borrowings from English to Polish there have been some phraseological calques. The phrase "zamiatać/zamieść coś pod dywan" is one of them. In the article I investigate the way this phrase was incorporated into the Polish language and examine numerous variations in its construction, lexical components, semantics and collocability. Also, some more general conclusions on the adaptation of foreign phrases into Polish are formulated.
Journal
Year
Volume
92
Issue
3
Pages
162–173
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49d8e3ef-8109-455b-bd16-5d1179d2d3dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.