PL EN


2009 | LXXIX (79) | 241-252
Article title

Bezrobocie w Łodzi w okresie transformacji (wybrane aspekty)

Content
Title variants
EN
Unemployment in Łódź in transformation period (selected aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of socio-economic transformation in Poland generates many changes both of local and national character. In this situation, the role of the Łódź labour market undergoes a constant evolution. This paper concerns the analysis of the selected aspects of unemployment in Łódź. The main goal is to present various problems concerning the condition and the structure of unemployment in Łódź. The report is based on statistical data and informations provided by the Provincial Statistical Office in Łódź and the Provincial Labour Office, as well as by the Central Statistical Office in Warszawa. The data were helpful when analyzing unemployment in Łódź. It should be noted also that a number of different issues connected with the Łódź local labour market are open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field.
Year
Volume
Pages
241-252
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kw. 2008, US, Łódź, luty 2009, nr 12.
 • Bussines Guide Łódź 2008/2009, Wydawnictwo Hamal, Łódź 2008.
 • Dzięcielska-Machnikowska S., Pięć lat badań nad bezrobociem w Łodzi 1991–1995, Łódź 1997.
 • Globalizacja polskich metropolii, pod red. A. Kuklińskiego, J. Kołodziejskiego, T. Markowskiego, W. Dziemianowicza, Euroreg, Warszawa 2000.
 • Krajewski S., Perspektywy restrukturyzacji województwa łódzkiego, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Materiały z konferencji, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 2000.
 • Kryńska E., Bezrobocie w wielkim mieście. Studium przypadku Łodzi, „Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta”, Wrocław 2002, z. 3(44).
 • Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003–2006 dla miasta Łodzi, UMŁ, Łódź 2003.
 • Prognoza ludności Łodzi do roku 2020, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej, pod. red. W. Michalskiego, RCSS, PTG, Łódź 1999.
 • Rynek pracy i zasobów ludzkich w Łodzi i regionie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Agencja Zatrudnienia „Randstatd”, 15 luty 2007, s. 3–4.
 • Statystyka Łodzi 2002, US, Łódź 2002.
 • Statystyka Łodzi 2008, US, Łódź 2006.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, IBnGR, Warszawa, styczeń 2001.
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2005 rok, Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta , Łódź, czerwiec 2006.
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 2008 r., US, Łódź, luty 2009.
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z 24.07.1998 r. (Dz.U. nr 96, poz. 603 z 1998 r.).
 • Ustawa o zatrudnieniu z 29.12.1989 r. (Dz.U. nr 75, poz. 446, z 1989 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49da2463-a588-467e-aeca-abbdea7e33ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.