PL EN


2018 | 1 | 151-168
Article title

PSYCHOPEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA PREFERENCJI WARTOŚCI AUTOTELICZNYCH I INSTRUMENTALNYCH MŁODZIEŻY LICEALNEJ

Content
Title variants
EN
PSYCHOPEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREFERENCES OF AUTOTELIC AND INSTRUMENTAL VALUES OF HIGH SCHOOL YOUTH
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Currently, one of the significant topics of psycho-pedagogy refers to the issues of value and valuation. Specialists in upbringing analyze not so much the values themselves as the valuation. Valuation, in turn, is the subject of professional activity of professionals from upbringing, but also the young people involved in the research evaluate themselves in the context of their existential choices. Autotelic and instrumental values occupy a special place here. This scientific study refers to two realized goals. The first of these is extremely theoretical in nature, because it is about presenting the latest research relating to the autotelic and instrumental values, including in a special way the health values associated with the research of Polish high school youth. The second goal is practical. Its implementation helps to provide people interested in upbringing to the values of the latest research results.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
151-168
Physical description
Contributors
 • University of Economics and Innovation in Lublin (Poland), maldu@wp.pl
References
 • Baryła-Matejczuk, M. (2016). Ponadstandardowi nauczyciele. Lublin: Innovatio Press.
 • Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 • Danilewicz, W. (2012). Co jest w życiu ważne ? Młodzi Polacy w świecie „nowych wspólnot”. In: T. Bajkowski, K. Sawicki (ed.), Młodzież – Kultura – Tożsamość,Białystok: Trans Humana.
 • Dubiel-Zielińska, P. (2016). Moral dilemmas in professions of public trust and the assumptions of ethics of social consequences. Ethics & Bioethics, 6, 1-2, 19-32.
 • Dubis, M. (2013). Świat wartości i plany życiowe licealistów, Lublin: Innovatio Press.
 • Dubis, M. (2011). Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu. Kraków: Impuls.
 • Dubis, M. (2016). Pedagogiczne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży: Rodzina Szkoła – Cyberprzestrzeń – Uzależnienia. Lublin: Innovatio Press.
 • Gogolin, O., Szymik, E. (2016).Współpraca rodziców z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań sondażowych. Studia i Prace Pedagogiczne, 3, 87-105.
 • Inglot-Kulas, J. (2015). Wartości a wychowanie współczesnego człowieka. Studia I Prace Pedagogiczne, 2, 31-40.
 • Jarymowicz, M. (2009). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: PWN.
 • Kobyłecka, E. (2004). Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.
 • Korczyński, M. (2009). Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych. Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza.
 • Lewowicki, T.(1987). Aspiracje dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.
 • Łobocki, M. (2007). Metody badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mazur, P. (2008). Wartości – busolą na oceanie życia. Katecheta, 1, 60-62.
 • Mazur, P. (2011). Podstawy pedagogiki pastoralnej. Kraków: WAM.
 • Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Rim, Y. (1982). Values, idealism, relativism, personality and cognitive performance. Personality and Individual Difference, 3, 81-83.
 • Rokeach, M. J. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
 • Schwartz, S. H., Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 878-891.
 • Skorny, Z. (1980). Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Skorowski, H. (2004). Sumienie. In: B. Szlachta (ed.), Słownik społeczny, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Stepulak, M. Z. (2007). Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Innovatio Press.
 • Stepulak, M.Z. (2015). Podstawy teoretyczne psychologii wartości. In: M. Z. Stepulak,
 • J. Łukasiewicz (ed.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Innovatio Press.
 • Stepulak, M.Z. (2016). Wartość ludzkiego życia we współczesnej refleksji naukowej i nauczaniu Kościoła katolickiego. In: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (ed.),
 • Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina – sens i wartość ludzkiego życia –religijność, Lublin: Innovatio Press.
 • Stepulak, M.Z. (2016). Cyberprzestrzeń a zagrożenia wychowawczej roli systemu rodzinnego. Studia i Prace Pedagogiczne, 3), 37-50.
 • Stepulak, M.Z., Łukasiewicz, J. (2016). Znaczenie wartości w badaniachpsychologicznych i życiu społecznym – wprowadzenie w problematykę. In: M.Z.
 • Stepulak, J. Łukasiewicz (ed.), Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu społecznym, Lublin: Innovatio Press.
 • Szymański, J.M. (2006). Młodzież wobec wartości. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Wilk, T. (2003). Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49dd27cc-08d4-4e4a-bd90-873e798ab8a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.