PL EN


2018 | 12 | 287-312
Article title

Spór o królową Bonę

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
12
Pages
287-312
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Zielona Góra
References
 • Baliński M ., Pisma historyczne, t . 2, Warszawa 1843 .
 • Bartoszewicz J ., Sumy neapolitańskie, [w:] idem, Studia historyczne i literackie, t . 1, Kraków 1880 .
 • Besala J ., Stefan Batory, Poznań 2010 .
 • Besala J ., Zygmunt August i jego żony. Studium historyczno-obyczajowe, Poznań 2015 .
 • Besala J ., Zygmunt Stary i Bona Sforza, Poznań 2012 .
 • Bogucka M ., Bona Sforza, wyd . 2, Warszawa‒Wrocław‒Kraków 1998 .
 • Borkowska U ., Katarzyna Habsburżanka, [w:] Encyklopedia katolicka, red . A . Szostek i in ., t . 8, Lublin 2000 .
 • Byliński J ., Kaczorowski W ., Król, Wielmożni i Jaśnie Oświeceni a gmin szlachecki w XVI i na początku XVII wieku, [w:] Wobec Króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, red . E . Dubas-Urwanowicz, J . Urwanowicz, Kraków 2012 .
 • Campanella A ., Bona Sforza. Regina di Polonia, duchessa di Bari, Roma‒Bari 2008 .
 • Chędowski F ., Królowa Bona, Lwów 1932 .
 • Cynarski S ., Sprawa ostatniego testamentu królowej Bony, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . Prace Historyczne” 1977, nr 56 .
 • Danysz A ., O wychowaniu Zygmunta Augusta, Kraków 1915 .
 • Darowski A ., Bona Sforza, Rzym 1904 .
 • Darowski A ., Z młodości Bony, Lwów 1909 .
 • Hoffman K .B ., Historia reform politycznych w dawnej Polsce, wstępem poprzedził A . Wierzbicki, Warszawa 1988 .
 • Kolankowski L ., Zygmunt August, wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913 .
 • Kosman M ., Królowa Bona, Warszawa 1971 .
 • Kuchowicz Z ., Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1976 .
 • Marchwińska A ., Układy o małżeństwo oraz zaślubiny Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburżanki, [w:] Ad fontes: studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red . Z . Jaroszewicz-Pieresławcew i in ., Olsztyn 2006 .
 • Pociecha W ., Bona Sforza d’Aragona, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t . 2, Kraków 1936 .
 • Pociecha W ., Królowa Bona 1494-1557. Czasy i ludzie Odrodzenia, t . 1-2, Poznań 1949, t . 3-4, Poznań 1958 .
 • Polańska E .L ., Sprawa barska i sumy neapolitańskie w zabiegach królewskiego dyplomaty Jerzego z Tyczyna w latach 1557-1572, [w:] Servitium et amicitia: studia z dziejów kariery i awansu w Polsce Jagiellonów, red . A . Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2011 .
 • Sowa J ., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011 .
 • Szpaczyński P ., rec . Almut Bues, Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Stuttgart 2010, ss. 305, „In Gremium . Studia nad historią, kulturą i polityką” 2013, t . 7 .
 • Szpaczyński P ., Piotr Skarga i Zygmunt III. W czterechsetną rocznicę śmierci królewskiego kaznodziei, „Studia Oecumenica” 2012, t . 12 .
 • Szpaczyński P ., Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą, „In Gremium . Studia nad historią, kulturą i polityką” 2013, t . 7 .
 • Szpaczyński P ., Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem I. Na marginesie książki Jerzego Besali, Zygmunt Stary i Bona Sforza, Poznań 2012, Zysk i S-ka, ss . 730, „In Gremium . Studia nad historią, kulturą i polityką” 2016, t . 10 .
 • Ważbiński Z ., Mauzoleum Bony Sforzy w Barii, przyczynek do dziejów polityki dynastycznej królowej Anny, ostatniej Jagiellonki, „Folia Historiae Atrium” 1979, 15 .
 • Wojciechowski Z ., Zygmunt Stary (1506-1548), oprac . i wstęp A .F . Grabski, wyd . 2, Warszawa 1979 .
 • Wójcik-Góralska D ., Niedoceniana królowa, Warszawa 1987 .
 • Wrede M ., Królowa Bona. Między Włochami a Polską, Warszawa 1992 .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49e3af0b-7b2d-49b0-8162-1d1a346f8428
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.