PL EN


2013 | 3(9) | 43-53
Article title

Marketing based on knowledge as a basis for strategy of research institution – on the example of the Packaging Research Institute

Content
Title variants
PL
Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Basis for marketing activities of COBRO – Packaging Research Institute are two main issues. First of all, as a small research and development centre, COBRO has no funds to carry out specialized marketing department. On the other hand, due to huge growth of packaging market, all needs of stakeholders – companies but also other research institutions seeking consortium members – cannot be entirely identified or forecasted, and practical solutions are created in the course of cooperation. For all that reasons Institute has developed its own concept of the knowledge-based marketing, which means more flexible use of the potential of academics and research employees.
PL
Działania marketingowe COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań są uwarunkowane dwiema głównymi kwestiami. Z jednej strony COBRO, jako niewielka państwowa jednostka badawczo-rozwojow,a nie dysponuje funduszami na prowadzenie marketingu przez wyspecjalizowany dział. Z drugiej zaś ogromna dynamika rynku opakowań, potrzeby zainteresowanych stron – przedsiębiorstw czy instytucji badawczych poszukujących partnera do konsorcjum – nie mogą być do końca zidentyfikowane i przewidziane, a rozwiązania praktyczne rodzą się w toku współpracy. Dlatego właśnie Instytut wypracował własną koncepcję marketingu bazującego na wiedzy, a więc elastycznym wykorzystaniu potencjału pracowników naukowych i badawczych.
Publisher
Year
Issue
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
 • Instytut Badawczy Opakowań COBRO
 • Instytut Badawczy Opakowań COBRO
 • Instytut Badawczy Opakowań COBRO
 • Instytut Badawczy Opakowań COBRO
References
 • Burk Wood M., Plan marketingowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 • Curtis T., Marketing dla inżynierów, naukowców i technologów, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2003
 • McLuhan M.H., Galaktyka Gutenberga [w:] Wybór pism, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975
 • Pizło W., Marketing oparty na wiedzy — próba identyfikacji, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 3 (52) 2010
 • Pluta-Olearnik M., Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 • Promocja w nauce, Poradnik dobrych praktyk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007
 • Ries A., Ries L., Wojna marketingu z zarządzaniem, PWE, Warszawa 2010
 • Wrzosek W. (red.) Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • http://iapriweb.org/, 01.09.2013 r.
 • www.central2013.eu/, 01.09.2013 r.
 • www.pio.org.pl, 01.09.2013 r.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49eafd44-8cb6-4c78-86af-9118582aa19e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.