Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(1) | 273-280

Article title

Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn: Antropologiczne spojrzenie z perspektywy moralnej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja książki Elizabeth Dunn "Prywatyzując Polskę"

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

273-280

Physical description

Dates

published
2011

References

 • Bourdieu, P. 2005. The Social Structures of The Economy. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P. 2009. Rozum Praktyczny. O teorii Działania. Tłum. Stryjczyk J. Kraków: WUJ.
 • Burawoy, M. i Verdery, K. 1999. Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanhman: Rowman and Little Litlefield.
 • Dunn, E. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Tłum. Sadura, P. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • GUS 2007. Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007).
 • http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML htm.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm. Z dnia 15 lipca 2010.
 • Karta 2004. Prywaciarze 1945–1989. Warszawa: Ośrodek Karta.
 • Kuczyński, W. i in. 2001. Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989. Warszawa: United Publishers & Productions.
 • Ost, D. 2008. Wstęp. W: Dunn, E. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji praca. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Mauss, M. 2001. Szkic o darze. W: Socjologia i antropologia. Przeł. Pomian,K. Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 165–310.
 • Polanyi, K. 2005. The Great Transformation. Boston: Beacon Press.
 • Rakowski, T. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Said, E. 2005. Orientalizm. Przeł. Wyrwas-Wiśniewska, M. Warszawa: Zysk i Spółka.
 • Sztompka, P. 2000. Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji. Warszawa: ISP PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3059

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-49fc0af2-0d8f-485d-9fe6-6e8ee5fb4b4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.