PL EN


2011 | 10 | 154-162
Article title

Sixteenth Century Rare Books on and by English Recusants in the Libraries of Kraków.

Authors
Content
Title variants
PL
Granice słowa drukowanego: Szesnastowieczne starodruki Angielskich Rekuzantów w Krakowskich Bibliotekach.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the years 1581 – 1603, the Elizabethan government imposed strict rules of printing censorship by controlling the printing industry and circulation of books written by English Recusants, hence not in consonance with the political views of the government in power. Printing and circulation of these books was made possible in other countries and still available in libraries in Kraków, thanks to eighteenth and nineteenth century Polish bibliophiles. This article attempts at providing a survey of the rare books available in Kraków by describing the provenance of selected sixteenth century books. Thanks to the presence of these books in Kraków’s libraries we are able therefore to reconstruct and complete this missing chapter in the history of sixteenth century Elizabethan book publication and circulation.
PL
W latach 1581 – 1603, rząd Królowej Elżbiety I wprowadził surową cenzurę nad działalnością drukarską, kontrolując nie tylko całe przedsiębiorstwo drukarskie, ale również obieg druków, ograniczając w ten sposób druki niezgodne z panującą polityką rządzącego. Natomiast druk i obieg książek zakazanych w Anglii był możliwy w innych państwach, jak i w dawnej Rzeczpospolitej Polskiej, a wymownym dowodem na to jest fakt, że książki do dziś są dostępne w bibliotekach krakowskich, dzięki osiemnastowiecznym i dziewiętnastowiecznym bibliofilom. Artykuł ten próbuje opisać starodruki angielskich rekuzantów znajdujących się w różnych krakowskich bibliotekach poprzez opisywanie proweniencji wybranych starodruków. Dzięki istnieniu tych książek, można dzisiaj zrekonstruować oraz uzupełnić ten brakujący rozdział w historii drukarstwa i obiegu książek w szesnastowiecznej Anglii.
Year
Issue
10
Pages
154-162
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49ffc945-28dd-422f-a2a2-7b7ddb7742d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.