PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 135-156
Article title

O pedagogice społecznej na świecie

Content
Title variants
EN
Social Pedagogy – the Directions of Spreading Across the World
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest przeglądem wybranych wątków żywo toczącej się międzynarodowej debaty o pedagogice społecznej, charakteryzujących jej rozprzestrzenianie się poza europejskie terytoria, na których jest tradycyjnie rozwijana. Wątki dotyczące Europy obejmują Rosję, Anglię, Szkocję i Hiszpanię. Poza Europą dotyczą Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej, głównie USA. Przedstawione są także koncepcyjne podobieństwa między pedagogiką społeczną a edukacją dorosłych i radykalną pedagogiką w Republice Południowej Afryki, edukacją społeczną w Japonii oraz edukacją społeczną i animacją społeczno-kulturalną we Francji. W zakończeniu przedstawiono przegląd znaczeń pedagogiki społecznej dyskutowanych przez uczestników tej debaty.
EN
This paper presents an overview of selected threads from animated international debate about social pedagogy concerned to its spread beyond European territories where it has been traditionally developed. The threads which concern Europe are referring to Russia, England, Scotland, and Spain. Outside Europe threads in question relate to Latin America and North America, mainly the United States. There are also presented conceptual similarities between social pedagogy and both adult education and radical pedagogy in Republic of South Africa, social education in Japan as well as social education and socio-cultural animation in France. Finally, a review of the meanings of social pedagogy which were discussed by participants in this debate is presented.
Issue
Pages
135-156
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Bartyzel J., (bdw), Między katolickim panhiszpanizmem a separatyzmem etnicznym i suwerenizmem. Aporematyczność pojęcia „nacjonalizm” w Hiszpanii, hhtp://haggard.w.interiowo.pl/pnhiszpanizm.html (data pobrania: 15.05.2017).
 • Cameron C., (2016), Social Pedagogy in the UK Today: Findings From Evaluations of Training and Development Initiatives, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, Vol. 27, s. 199–223, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44163/25874 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Eichsteller G., Holthoff, S. (2012). The Art of Being a Social Pedagogue: Developing Cultural Change in Children’s Homes in Essex. International Journal of Social Pedagogy, vol. 1, nr 1, ss. 30–46. http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com (data pobrania: 17.05.2017)
 • Glen J. M. (2010), Highlander Folk School, Tennessee Encyclopedia of History and Culture, http://tennesseeencyclopedia.net/entry.php?rec=630 (data pobrania: 5.05.2017).
 • Hämäläinen J., Eriksson L., (2016), Social Pedagogy in Finland and Sweden: A Comparative Analysis, Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, Vol 27, s. 129-151, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44160 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Macpherson I., (2013), Antigonish Movement, The Canadian Encyclopedia, http://www.thecana-dianencyclopedia.ca/en/article/antigonish-movement/ (data pobrania: 5.05.2017).
 • March M.X., Orte C., Ballester L., (2016), Social Pedagogy in Spain: From Academic and Professional Reconstruction to Scientific and Social Uncertainty, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, nr 27, s. 95–132, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44157 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Matsuda T., Kawano A., Xiao L., (2016), Social Education in Japan, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, nr 27, s. 253–280, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44165/25876 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Petrie P., (2013), Social Pedagogy in the UK: Gaining a firm foothold?, „Education Policy Analysis Archives”, Vol. 21, nr 37. Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D. Schugurensky, M. Silver, http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1339 (data pobrania: 10.03.2017).
 • Romm T.. (2016), The Development of Social Pedagogy in Russia, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, Vol. 27. s. 83–102. https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44158/2586 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Rosendal Jensen, N., (2013), Social pedagogy in modern times, „Education Policy Analysis Archives”, Vol. 21, nr 43, ss. 1–11, Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D Schugurensky, M. Silver. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1217/1102, (data po-brania: 05.05.2017).
 • Schugurensky D., Silver M., (2013), Social pedagogy: Historical traditions and transnational connections, „Education Policy Analysis Archives”, Vol. 21, nr 35, s. 1–16, Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D. Schugurensky M. Silver. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1362/1108 (data pobrania: 05.05.2017).
 • Schugurensky D., (2016), Social pedagogy in North America: Historical background and current developments, „Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria”, nr 27, ss. 225–251, /article/view/44164/25875 (data pobrania: 26.11.2016).
 • Schugurensky D., (bdw), Short Biographical Note, http://schugurensky.faculty.asu.edu/bio.html (data pobrania: 26.11.2016).
 • Smith M., (2012), Social pedagogy from a Scottish Perspective, „International Journal of Social Pedagogy”, Vol. 1, nr 1, ss. 47–55. http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com (data pobrania: 10.03.2017).
 • Úcar X., (2013), Exploring different perspectives of Social Pedagogy: towards a complex and integrated approach, „Education Policy Analysis Archives”, Vol 21, nr 36, s. 11–15. Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D. Schugurensky, M. Silver. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1282/1092, (data pobrania: 5.05.2017).
 • von Kotze A., Ismail S., Cooper L., (2016), Social Pedagogy in South Africa: Holding The Tension Between Academia and Activism „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”,Vol. 27, s. 281–305, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44166 (data pobrania: 12.05.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a00ce05-d99d-467f-8bd3-104b926d45ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.