PL EN


2019 | 16 | 111-120
Article title

Zaufaj mi, jestem bibliotekarzem, czyli mężczyzna w bibliotece

Content
Title variants
EN
Trust me, I am a library man - being male in a library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rola i lokalizacja mężczyzny w przestrzeni bibliotecznej nie jest zjawiskiem ani nowym, ani specjalnie trudnym dla badacza zagadnienia. Tak wielu autorów różnych publikacji określiło już tę rolę, opisało kontekst, zbadało formę i zdiagnozowało problem. Jednak wciąż brakuje ostatecznej kontestacji tematu, a w szczególności doniosłości i znaczenia mężczyzn w zawodach sfeminizowanych i w ogóle – osób o odmiennej płci w zawodach stypizowanych. Pewne asocjacje ośmielają nas do postawienia pytań i poszukania odpowiedzi, czy rzeczywiście takie osoby są „uprzywilejowane" na drodze awansu i wręcz namaszczone dzięki swojej płci do zajmowania kierowniczych stanowisk. Ważkim pozostaje również pytanie o znaczenie tych osób w kreowaniu pracownika nowego typu – androgyna pozostającego przy własnej płci, ale z cechami psychicznymi charakterystycznymi zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
EN
The role and placement of a male librarian in the library is a phenomenon, which is neither new, nor particularly difficult for a researcher in this field. Many authors of various publications have established that role, described the context, examined the form and diagnosed the problem. However, there is still lack of definitive contestation of the subject, in particular that of significance and purpose of men in feminized professions – and, in general, persons of opposite genders in categorized professions. Some associations encourage us to raise questions and search for answers – are such persons actually “privileged” on the promotion line, or even assigned – owing to their gender – to occupy management positions. An important question that remains concerns the significance of such persons in creating a new type of employee - a man adhering to his gender, but with mental attributes specific to both males and females.
Year
Issue
16
Pages
111-120
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński. Biblioteka Główna
References
  • Androgynia, Wikipedia, 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Androgynia [dostęp: 2019-11-25].
  • Borawska-Kowalczyk Urszula, Kobieta i mężczyzna – psychologiczne różnice, DOZ.pl, 2019, https://www.doz.pl/czytelnia/a326-Kobieta_i_mezczyzna_-_psychologiczne_roznice [dostęp: 2019-11-25].
  • Curran Daniel J., Renzetti Claire M., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa, 2005.
  • Fuszara Małgorzata (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa, 2008.
  • Gawrycka Małgorzata, Wasilczuk Julita, Zwiech Patrycja, Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, Warszawa, 2010.
  • Gros Urszula, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2003.
  • Klimczak-Ziółek Jolanta, Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany – przyczyny i skutki. W: Dacko-Pikiewicz Zdzisława, Chmielarska Marzanna (red.), Rola biblioteki narodowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, Dąbrowa Górnicza, 2005, s. 105.
  • Mandal Eugenia, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice, 2004, s. 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a0150ae-bc65-49a2-9278-17df8c4eff9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.